۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-9 مهسا بیگی

 1. پروردگارا از تو بخاطر حضور استادان بزرگ معنویم، آقای دکتر بهادری نژاد و الهام خانم شیرازی بسیار سپاسگزارم.
 2. پروردگارا از تو بخاطر وجود پدر و مادر عزیز و مهربانم بسیار سپاسگزارم.
 3. پروردگارا از تو بخاطر وجود همسر مهربانم بسیار سپاسگزارم.
 4. پروردگارا از تو بخاطر وجود پربرکت دختر نازنینم بسیار سپاسگزارم.
 5. پروردگارا از تو بخاطر وجود پرمهر خواهر عزیزم بسیار سپاسگزارم.
 6. پروردگارا از اینکه بدنی سالم و سلامت در اختیارم نهادی از تو بسیار سپاسگزارم.
 7. پروردگارا از اینکه در کشور زیبای ایران متولد شده ام از تو بسیار سپاسگزارم.
 8. پروردگارا از اینکه زبان سپاسگزاری را به من آموختی از تو بسیار سپاسگزارم.
 9. پروردگارا از اینکه می توانم با دست های پرتوانم کارهایم را انجام دهم و نیازمند کسی نباشم از تو بسیار سپاسگزارم.
 10. پروردگارا از اینکه می توانم با پاهایم راه بروم، ورزش کنم و کارهایم را انجام دهم از تو بسیار سپاسگزارم.
 11. پروردگارا از اینکه در خانواده ای متدین متولد شدم و از همان کوچکی مرا با بزرگانی همچون حضرت محمد، امام علی، حضرت فاطمه و امامان دینم آشنا کردند بسیار از تو سپاسگزارم.
 12. پروردگارا از تو بخاطر رزق و روزی حلالی که نصیبمان می کنی بسیار سپاسگزارم.
 13. پروردگارا از تو بخاطر روزی معنویم بسیار سپاسگزارم.
 14. پروردگارا از تو بخاطر فکرهای آرامبخش و شادی آوری که به ذهنم خطور می کنند بسیار سپاسگزارم.
 15. پروردگارا از تو بخاطر خانۀ زیبایی که در اختیارم قرار دادی بسیار سپاسگزارم.
 16. پروردگارا از اینکه می توانم عزیزانم را ببویم، ببوسم و آن ها را در آغوش بگیرم از تو بسیار سپاسگزارم.
 17. پروردگارا از اینکه خانواده ام سلامت هستند از تو بسیار سپاسگزارم.
 18. پروردگارا از اینکه غذاهایی سالم و مقوی و خوشمزه در اختیارمان قرار می دهی از تو بسیار سپاسگزارم.

موارد دیگر