۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-53 شادی فارابی

 1. خانواده ای شایسته که در آن بزرگ شدم، ( سطح متوسط با فرهنگ حاکم بر خانواده و فامیل )
 2. داشتن مادر بالای سرم و پرورش زیر نظر او
 3. همسر باشعور و دانش و سطح خانوادگی متناسب با خودم، که دوستش دارم
 4. فرزندی سلامت و قابل تحسین و با شخصیت و دوست داشتنی و باعث افتخار
 5. داشتن شغل آبرومند و درآمد متوسط
 6. داشتن و پیدانمودن استاد به میل خودم در زندگی
 7. سادگی و صداقت و عشق در درونم و حس خوب بدون دیدن نکات منفی بسیاری در دنیای اطرافم (و قانع بودن)
 8. داشتن جسم و‌ تنی سالم ، زیبا و متناسب در افراد خانواده
 9. دوست داشتن و عشق به چیزهای ساده در زندگی
 10. داشتن ثروت و سرمایه مادی و معنوی در حد خودم
 11. قدرت صبر و توکل به خداوند و لطف سپاس از خداوند در زندگی
 12. داشتن اندکی دانش و تحصیلات
 13. داشتن و پیداکردن دوستان انسان و باارزش
 14. داشتن امید و حس خوب در زندگی
 15. داشتن و دیدن مادربزرگ و پدربزرگ دوست داشتنی در زندگی و زندگی با آنها در دوره ای از زندگی
 16. دوست داشتن خدا و زندگی

موارد دیگر