۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-36 طیبه سیاهی

 1. خدایا برای حضور خودت در تمام زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا برای حضور ائمه معصومین و عشق و ارادت من نسبت به این بزرگان در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا برای سلامتی کامل تمام اعضای بدنم از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا برای حضور استاد معنوی آقای دکتر بهادری نژاد در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا برای قراردادن انسان های خوب چون خانم مهندس شیرازی و سایر دوستانم در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا برای رزق و روزی، برکت و فراوانی که در زندگی ام به من عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا برای زندگی کردن در ایران و دیدن چهار فصل زیبای آفرینش از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا برای رشد و کسب آگاهیم از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا برای داشتن خانواده از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا برای عشق و علاقه به مخلوقات بخصوص علاقه به حیوانات و گیاهان به من عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا برای پذیرش و یادگیری دروس زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا برای داشتن صاحب خانه فهیم و خوبم از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا از اینکه همیشه در پناه و امنیت تو هستم از توسپاسگزارم.
 14. خدایا از اینکه بمن توفیق در شکرگزاری عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا برای داشتن سواد برای خواندن کتاب و مطالب مفید از تو سپاسگزارم.
 16. خدایا برای دادن توفیق در عشق و خدمتگزاری که به من عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 17. خدایا برای حضور مهرا جون در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 18. خدایا برای داشتن امکانات رفاهی در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 19. خدایا برای دادن توانایی در انجام کارهایم از تو سپاسگزارم.
 20. خدایا از اینکه هنوز به من فرصت زندگی کردن عطا می کنی از تو سپاسگزارم.
خدایا برای همه چیز از تو سپاسگزارم

موارد دیگر