۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-63 مهرداد کولجی

 1. همسری مهربان
 2. پدری تحصیل کرده
 3. مادری دلسوز
 4. شغلی که مورد تایید استادم هست
 5. استادی مهربان و دلسوز
 6. راه نمایانی بسیار همراه
 7. منزلی بسیار زیبا
 8. خودرویی که من را تا مقصد همراهی می کند
 9. اجازه شکر گزاری خداوند
 10. اجازه پرستش خداوند
 11. مادر و پدر همسری بسیار مهربان
 12. برادر و خواهر همسری بسیار همراه
 13. لطف خداوند در پاسخ گویی به سوالاتی که داشته ام
 14. توان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری
 15. زندگی در کشوری که امنیت دارد
 16. هوش و استعدادی که خداوند به من عطا کرده است
 17. توان خواندن کتاب ها و مطالبی که به پیشرفت معنوی من کمک کرده است
 18. توان شنیدن صحبت های دیگران
 19. توان سخن گفتن
 20. جسمی سالم
 21. قرار گرفتن در مسیری که منجر به شادی بیشتر من شده است
 22. امکان در اختیار داشتن وسایل ارتباطی همانند تلفن همراه
 23. قرار گرفتن در کشوری که دین اسلام در آن رواج دارد
 24. مسلمان بودن

موارد دیگر