۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-42 ریحان شکیبا

 1. خدایا به خاطر آشنایی با استاد عزیزم آقای دکتر بهادری و سرکار خانم شیرازی عزیز از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر وجود همسرم و فرزندانم از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر آگاهی که تو به من لطف کردی و باعث شادی بیشترم شد از تو متشکرم.
 4. خدایا به خاطر سلامتی تمام مردم جهان و خودم از تو متشکرم.
 5. خدایا به خاطر اینکه پذیرشم بیشتر شده از تو متشکرم.
 6. خدایا به خاطر رضایت و توکلی که در وجودم بیشتر شده از تو متشکرم.
 7. خدایا به خاطر شادیکده که گنجینه با ارزشی است برای تمام مردم دنیا از تو متشکرم.
 8. خدایا به خاطر اینکه در کشورم امنیت هست از تو متشکرم.
 9. خدایا به خاطر اینکه در کنار شاعر با ذوقی زندگی می‌کنم از تو متشکرم.
 10. خدایا به خاطر اینکه به من لطف کردی که بتوانم نعمت هایت را ببینم از تو متشکرم.
 11. خدایا به خاطر دوستان بسیار خوبم از تو متشکرم.
 12. خدایا از اینکه در آسایش کامل هستم از تو متشکرم.

موارد دیگر