۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-52 فریده علی بخشی

 1. خدایا بابت اینکه به لطف خودت استاد معنوی بزرگوارم جناب آقای دکتر بهادری نژاد را برای راهنمایی من سر راهم قرار دادی از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا بابت اینکه فرشته ای مهربان چون خانم مهندس الهام شیرازی را وارد زندگیم کردی از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا بابت فرزندان سالم و صالح که بمن عطا کردی از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا بابت خانواده خوب و مهربانم که الفبای عشق را به من آموختند از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا بابت سلامتی همه اعضای بدنم از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا بابت اینکه به لطف خودت و با حضور پر از عشق اساتیدم توانسته ام درس های دانشگاه زندگی را بشناسم و آن ها را یاد بگیرم و فضایل را در خودم تقویت کنم از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا بابت اینکه از نظر مالی بی نیاز هستم از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا بابت دوستان خوب و پرعشقی که دارم از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا بابت اینکه با رهنمودهای استاد عزیزم به عشق بی ریا داشتن به همه مخلوقات خداوند، قلبی بدون کینه و سرشاز از عشق و آرامش دارم از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا بابت برآورده کردن تمام نیازهایم و رزق و روزی و خانه ای برای سکونت و آسایشم در اختیارم نهاده ای از تو سپاسگزارم.
 11. خدایت بابت عشق بی ریایی که نسبت به همه مخلوقاتت دارم از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا بابت اینکه فرصت خدمتگزاری بی ریا به نیازمندترین افراد بمن عطا کردی از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا بابت هنر نقاشی و شادی و آرامشی که از آن بمن عطا کرده ای از تو سپاسگزارم.
 14. خدایا بابت وجود شکرگزارم از تو سپاسگزارم.
خدایا امیدوارم به لطف خودت و رهنمودهای استاد بزرگوارم دکتر مهدی بهادری نژاد و با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده وبه شادی عمیق رسیده و بتوانم این شادی را به دیگران منتقل کنم و جامعه ای سرشار از عشق و آرامش داشته باشیم.

موارد دیگر