۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-14 علیرضا تحویلی

 1. خدایا بخاطر پدر و مادری که از آنها متولد شدم از تو سپاسگزارم.
 2. خداوندا بخاطر تربیتی که پدر و مادرم مرا کردند و به من اقتدار و بزرگمنش بودن و چشم و دلسیر بودن را یاد دادند از تو سپاسگزارم.
 3. خداوندا بخاطر خواهر و برادری که در زندگیم در کنارم قرار دادی که من از طریق این عزیزان بتوانم محبت و گذشت را یاد بگیرم از تو سپاسگزارم.
 4. خداوندا بخاطر همسرم محبوبه پورصفا که یاری همراه در پستی و بلندی های زندگی کنارم قرار دادی از تو سپاسگزارم.
 5. خداوندا از سه فرزندی که به من عطا کردی که من بتوانم در لحظه به لحظه از وجودشان لذت ببرم و شاد باشم و با بزرگ شدنشان بزرگ شوم از تو سپاسگزارم.
 6. خداوندا از بابت اینکه در شب قدر تقدیر مرا رقم زدی و جواب خواسته من را دادی و استادان مدعوی همچون سای بابا، حاج کمال، مهدی بهادری نژاد در زندگیم قرار دادی از تو سپاسگزارم.
 7. خداوندا از بابت اساتید معنوی که در راه رشد و آگاهیم در طول زندگیم قرار دادی همچون آقا سید ماشاالله، استاد شاهرضایی از تو سپاسگزارم.
 8. خداوندا بخاطر آشنایی با جدول شادی سنجی در ۲۳ سال پیش و بخاطر همتی که در من قرار دادی تا به مدت چهار ماه آن را انجام دهم و مسیر زندگیم تغییر کند از تو سپاسگزارم.
 9. خداوندا بخاطر آگاهی که در مورد شناخت بدن و هاله های دور آن و انرژی ها به من دادی از تو سپاسگزارم.
 10. خداوندا بخاطر دروس سختی که از نگاه من مشکلات است و باعث رشد و آگاهی من شده از تو سپاسگزارم.
 11. خداوندا از بابت داشته هایم، اعم از دوستان و ثروتی که به من عطا کردی از تو سپاسگزارم.

خدا یا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت

موارد دیگر