11- چند کتاب مرتبط

در این فصل به چند کتاب (به زبان فارسی) که مطالعه ی آن ها می تواند به پرورش ارزش های انسانی کمک نماید اشاره شده است.

۱۱-۱ دانشگاه زندگي (به همراه کتاب صوتی)( ناشر: یزدا )
۱۱-۲ شادي و زندگي( ناشر: مدیسه )
۱۱-۴ اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق( ناشر: یزدا )
۱۱-۳ مهدي (ع) امام حاضر( ناشر: جهاد دانشگاهی- دانشگاه صنعتی شریف )
۱۱-۵ عشق و انتروپی و راه زندگی( ناشر: یزدا )
۱۱-۶ پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی( ناشر: یزدا )
۱۱-۷ راه محبت( ناشر: پارس رسانه )

گزارش پژوهشی

(این پژوهش با همکاری ۶۴ نفر از صاحب نظران کشور در زمینه های مختلف در سال ۱۳۵۸ در محل نخست وزیری انجام شد.)
سیاست های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران