18- دستیابی جوامع به شادی عمیق با اجرای کامل تعالیم قرآن

مهدی بهادری نژاد

خلاصه

هر فرد، گروه یا جامعه می‌تواند با اجرای کامل تعالیم قرآن به شادی عمیق، آرامش خاطر و عروج معنوی دست یابد. تعالیم قرآن شامل پرورش و برخورداری از فضیلت‌های زیر می‌باشد:

  1. ایمان، تقوی و توکل
  2. آزادی و اختیار
  3. خدمت بی‌ریا و عشق‌ورزی بی‌توقع
  4. صداقت در پندار و گفتار و کردار
  5. راز و نیاز با خدا و سپاسگزاری از نعمات
  6. عدالت و نظارت بر عملکرد حاکمان و مدیران
  7. استفاده بهینه از منابع و حفاظت از محیط‌زیست
  8. صبر و بردباری و وفای به عهد
  9. خوش‌خلقی و خوش‌‌بینی
  10. نظافت و نظم و ترتیب در امور

شرح مختصری درباره‌ی فضایل فوق (که برداشت نویسنده از مطالعه‌ی قرآن مجید می‌باشد)، ارائه شده است.

دانلود فایل و ادامه مطلب