۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-81 عاطفه یوسفی

 1. خدایا سپاسگزارم برای وجود انسان های بزرگ و استادان معنوی گرانقدر در زندگی ام که آن ها را برای هدایت و راهنمایی من فرستادی.
 2. خدایا سپاسگزارم برای وجود آقای دکتر بهادری نژاد عزیزم و الهام جان نازنینم که همیشه در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من و عزیزانم بوده اند.
 3. خدایا سپاسگزارم برای عشق عمیقی که در قلبم قرار دادی.
 4. خدایا سپاسگزارم برای سلامتی خودم و همسرم و فرزندانم.
 5. خدایا سپاسگزارم برای داشتن فرزندانی عاشق و صالح و مهربان و باهوش.
 6. خدایا سپاسگزارم برای رزق و روزی و برکت و فراوانی در زندگی خودم و عزیزانم.
 7. خدایا سپاسگزارم برای تمام توانمندی هایم در زندگی.
 8. خدایا سپاسگزارم برای وجود همسری مهربان و عاشق و دوست داشتنی و زحمت کش.
 9. خدایا سپاسگزارم برای زندگی عاشقانه ام با همسرم برای رایحه ی خوش عشق و شادی که در زندگی ام می پیچد.
 10. خدایا سپاسگزارم برای داشتن دوستانی آگاه و با عشق و انسان هایی بسیار مثبت اندیش و تاثیر گذار در زندگی ام.
 11. خدایا سپاسگزارم برای وجود خانواده ام و خواهران عزیز و مهربانم.
 12. خدایا سپاسگزارم برای وجود پناه عزیزم که نعمت خاله شدن رو به من هدیه داد و قلبم را سرشار از عشق کرد.
 13. خدایا سپاسگزارم از تو که میل دارم فقط و فقط با کسانی رفت و آمد کنم که تو می خواهی و می پسندی.
 14. خدایا سپاسگزارم به جهت آشنایی با فضیلت اخلاقی بخشش و نقش و تاثیر به سزای آن در زندگی ام.
 15. خدایا شکر به خاطر نعمت شکرگزاری.
 16. خدایا سپاسگزارم به خاطر اجازه زندگی در جهان هستی و نعمت بزرگ زندگی.
 17. خدایا سپاسگزارم به خاطر آرامشی که در لحظه لحظه ی زندگی من جاریست و شادی عمیقی که در قلبم حس می کنم.
 18. خدایا سپاسگزارم برای تمامی آنچه که من نمی دانستم اما تو برایم صلاح دانستی و بهترین ها را برایم انتخاب کردی.
 19. خدایا سپاسگزارم برای وجود آب و هوا درختان و حیوانات و ...
 20. خدایا سپاسگزارم برای فراگیری و آگاهی ام نسبت به دروس دانشگاه زندگی.
 21. خدایا سپاسگزارم به خاطر روابط اجتماعی بالای خودم همسرم و فرزندانم.
 22. خدایا سپاسگزارم به خاطر توانایی و مهارت در رانندگی و داشتن ماشین که باعث مستقل بودنم در امور مربوط به خودم و فرزندانم هست.
 23. خدایا سپاسگزارم به خاطر نعمت اندیشیدن و نوشتن و راه رفتن و نفس کشیدن.
 24. خدایا سپاسگزارم که همواره در فراز و نشیب زندگی به یادم بودی همراهم بودی و نگذاشتی که یادت از قلبم خارج شود.
 25. خدایا سپاسگزارم برای برگزاری جلسات به صورت مجازی که نقش بسیار مهمی در رشد معنوی من دارد.
 26. خدایا سپاسگزارم به خاطر توانمندی بالای همسرم در کار و موفقیت ایشان در کسب و کارشان.
 27. خدایا سپاسگزارم از اینکه مرا با فضایلی چون عشق ورزی بی توقع و خدمت به دیگران آشنا کردی.
 28. خدایا سپاسگزارم برای روح و روان سالم.
 29. خدایا سپاسگزارم برای وجود اقوام و خویشاوندان مهربان و تاثیرگذار در زندگی ام.
 30. خدایا سپاسگزارم برای احساس مسئولیت بالا و دلسوزی ام برای دیگران.
 31. خدایا برای قدرت خواب دیدنم و ارتباط با استاد در خواب از تو سپاسگزارم.
 32. خدایا برای استعداد و خلاقیتم از تو سپاسگزارم.
 33. خدایا به خاطر خلقتم و اینکه تجلی منحصر به فردی از تو هستم سپاسگزارم.
 34. خدایا به خاطر اینکه اجازه دادی در مسیر شناخت تو و خاندان نبوت قدم بردارم از تو سپاسگزارم.
 35. خدایا از اینکه مرا دوست داری و اجازه می دهی تو را دوست داشته باشم از تو سپاسگزارم.
 36. خدایا به خاطر اینکه هرگاه تو را می خوانم صدایم را می شنوی از تو سپاسگزارم.
 37. خدایا به خاطر فرصتی که برایم فراهم کردی تا بتوانم دوستی با محبت چون سرکار خانم شیرازی داشته باشم که در تمام این 15 سال همیشه یار و یاورم بوده و با شنیدن کلام پر مهرشان و راهنمایی های ارزشمندشان به رهایی و عشق و آرامش برسم از تو سپاسگزارم.
 38. خدایا به خاطر عشق به خاندان نبوت و امام زمان و حضرت زینب از تو سپاسگزارم.
 39. خدایا از اینکه مرا از رذائل اخلاقی دور می نمایی و هر لحظه مرا در شناخت آن ها راهنمایی ام می کنی از تو سپاسگزارم.
 40. خدایا به خاطر عبور از دروس سخت دانشگاه زندگی از تو سپاسگزارم.
 41. خدایا به خاطر میوه ها نوشیدنی ها و غذاها از تو سپاسگزارم.
 42. خدایا به خاطر آن که مریض می شوم و مرا شفا می دهی تا به این وسیله به تو نزدیک تر شوم از تو سپاسگزارم.
 43. خدایا به خاطر فرصت تحصیل و کار در زندگیم از تو سپاسگزارم.
 44. خدایا برای برگشت خواهر عزیزم مبینا به نور و روشنایی از تو سپاسگزارم.
 45. خدایا به خاطر تمامی گناهانی که بخشیده ای و خطاهایی که نادیده گرفته ای از تو سپاسگزارم.
 46. خدایا به خاطر امنیت جامعه ای که در آن زندگی می کنم از تو سپاسگزارم.
 47. خدایا از اینکه ساعات و زمان های زندگی مرا به بهترین شکل منظم و برنامه ریزی می کنی تا به تمامی فعالیت های روزانه مثل کار و ورزش رسیدگی کنم به همسر و فرزندانم برسم از تو سپاسگزارم.
 48. خدایا سپاسگزارم به خاطر وجود انگشتانم که همچنان پرتوان و سلامت به فعالیت های روزانه ام رسیدگی می نمایم.
 49. خدایا به خاطر خانه زیبا پر از عشق و آرامش که برایم در نظر گرفته ای که در آن جای گیرم از تو بسیار سپاسگزارم.
 50. خدایا سپاسگزارم برای داشتن همه ی داده هایت که نعمت بود و همه ی نداده هایت که حکمت بود.
 51. خدایا برای تحقق همه ی رویاهایم از تو سپاسگزارم.
 52. خدایا شکر به خاطر اینکه فرصت مادری برای فرزندانم را داشتم که خودم با عشق و محبت به آن ها رسیدگی کنم تا بزرگ شوند.
 53. خدایا به خاطر تمامی نعمت هایی که قادر به دیدن آن ها نیستم از تو سپاسگزارم.
 54. خدایا از اینکه آبروی مرا همواره حفظ کرده ای از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر