۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-65 سجاد محمدرضاخانی

 1. خدایا برای نعمت گرانبهای وجود استاد مهربانم و نهایت عشقی که به ایشان دارم، او که زندگی ام را معنا بخشید و مرا از میان گرداب ها به ساحل امن آرامش هدایت کرد از تو سپاسگزارم. خدایا برای دوست داشتن استادم از تو سپاسگزارم.
 2. خدا برای نعمت بزرگ شدن در خانواده ای مهربان، فداکار و دوستدار اهل بیت رسول الله، از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا برای عشق و علاقه وافر به خاندان نبوت که بذرش را خانواده ام در کودکی در دلم کاشتند و بواسطه لطف استاد عزیزم، این محبت عمیق تر و ریشه دارتر شد، از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا برای بزرگ شدن در دامان مادری که اسوه صبر و خدمت بی توقع به دیگران است، و پدری که به جوانمردی اش مفتخرم از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا برای داشتن همسری زیبا، همراه و مهربان، که بواسطه لطف استاد بزرگوارم، عاشقانه به یکدیگر علاقمندیم، و خانواده آبرومندش از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا برای داشتن فرزندی بسیار مهربان، باهوش، صالح، عاشق و سالم از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا برای داشتن خواهرم و فرزندانش و همسرش، که عشق ورزی و خدمتگزاری به نیازمندان سرلوحه زندگیشان است از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا برای نعمت عظیم سلامتی خودم و همه عزیزان و اطرافیانم، و سلامتی استاد گرانقدرم از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا برای داشتن دوستان بسیار مهربان و عاشق و همراهم، که بواسطه حضور استاد عزیزم، اعتماد و محبت بسیار زیادی به یکدیگر داریم، از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا برای تحصیلات و موقعیت اجتماعی و ثروتی که به دعای مادر و استاد عزیزم به من عنایت کرده ای، درحالی که لایق هیچ کدام نیستم از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا برای ستاریّتت که بطور خاص به من عنایت کرده ای و آبرویی که به همین دلیل به من ارزانی داشته ای از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا برای نعمت گیاهخواری و نقش نداشتن خود و خانواده ام در آزار و تجارت حیوانات از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا برای متولد شدن در ایران و علاقه وافرم به زبان فارسی و عرفای والامقام و درک اشعار عرفانی از تو سپاسگزارم.
 14. خدایا برای داشتن فرصت کسب تجربه، زندگی و کار در شهرها و فرهنگ های گوناگون از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا برای اینکه به من لطف کرده ای که سطح خود را در دانشگاه زندگی بپذیرم و با آرامش و بدون هیاهو، در سایه عنایت استاد عزیزم و دعای مادرم برای بالا رفتنش تلاش کنم از تو سپاسگزارم.
 16. خدایا برای امنیت و رفاهی که به من عنایت کرده ای که بتوانم وقت بیشتری را صرف امور معنوی و خدمت بی چشمداشت کنم از تو سپاسگزارم.
 17. خدایا برای فرصت ارائه مؤثرترین خدمت بی ریا با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل به نیازمندترین افراد از تو سپاسگزارم.
 18. خدایا برای نعمت سپاسگزاری همیشگی از تو، که بواسطه حضور استادم بدان آگاه شده ام از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر