۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-66 سعیده محمدرضاخانی

 1. خداوندا بابت داشتن همسر فهمیده و عاقل که خانواده ام دوستش دارند از تو متشکرم.
 2. خداوندا بابت آشنایی ام با جمعیت امام علی و فرصت خدمتی که در قالب آن به هموطنانم به من دادی از تو متشکرم.
 3. خداوندا بابت به دنیا آوردن و بزرگ شدن فرزندانم به بهترین نحو ممکن و سلامتی و صالح و فهمیده و عاقل بودن آنان از تو متشکرم.
 4. خداوندا بابت خانواده آبرومند مادر فرهنگی، پدرم، و برادر مهربانی که باعث افتخارم است و سحر و مهدی از تو متشکرم.
 5. خداوندا بابت سرپناه خوب و محل زندگی با آرامش و رفاهی که به من دادی از تو متشکرم.
 6. خداوندا بابت اینکه من دوستان خوبی دارم و از بودن کنار آن ها لذت می برم از تو متشکرم.
 7. خداوندا بابت نعمت سلامتی که به من و خانواده ام دادی از تو متشکرم.
 8. خداوندا بابت داشتن آگاهی در مسیر دانشگاه زندگی ام و اینکه در دروس سخت کمک می کنی از تو متشکرم.
 9. خداوندا بابت اینکه من و دخترم را زیبا آفریدی از تو متشکرم.
 10. خداوندا بابت آشنایی و حضور استاد مدعو زندگی ام، دکتر بهادری نژاد از تو متشکرم.
 11. خداوندا بابت چشم هایم که هر دو بینا، گوشم که شنوا، دستهایم که سلامت هستند، پاهایم که حرکت می‌کنند و تک تک اعضای بدن و سلول های سالم بدنم از تو متشکرم.
 12. خداوندا بابت اعتبار و آبرویی که نزد دوستان و آشناها و مردم دارم و به من اعتماد دارند بسیار از تو متشکرم.
 13. خداوندا بابت داشتن پسر برادرم مهدی خیلی از او متشکرم، امید و انرژی خاصی به زندگی من داده شده.
 14. خداوندا بابت ثروتی که مادرم برایم فراهم کرده در قالب خانه و ما هیچوقت اجاره ندادیم از تو متشکرم.
 15. خداوندا بابت ماشین 206 که داریم و ما را به همه جا می برد از تو متشکرم.
 16. خداوندا بابت اینکه پسرم دانشگاه در رشته علوم کامپیوتر درس می خواند و در کنارش جوشکاری هم یاد می گیرد از تو متشکرم.
 17. خداوندا بابت روح لطیف و انسان دوستانه و آزاده فرزندانم از تو متشکرم.
 18. خداوندا بابت خدماتی که همسرم به کشورمان و مردم بی ریا و بی توقع انجام می دهد از تو متشکرم.
 19. خداوندا بابت حقوق بالای همسرم که مایحتاج زندگی ما را کافی است از تو متشکرم.
 20. خداوندا بابت حیوان دوستی و حمایت از حیوانات و حفاظت از محیط زیست که دخترم دارد از تو متشکرم.

موارد دیگر