۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-21 محمدرضا حقیقت

 1. خدایا به خاطر وجود مادرم، ریحان عزیز، از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر نعمت آسایش از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر نعمت سلامتی از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر نعمت امنیت از تو متشکرم،
 5. خدایا به خاطر وجود دوستان خوبم از تو متشکرم،
 6. خدایا به خاطر تحصیل در دانشگاه خوب از تو متشکرم،
 7. خدایا به خاطر خانواده سالم از نظر اخلاقی از تو متشکرم،
 8. خدایا به خاطر نعمت وجود خانم مهندس شیرازی و آقای دکتر بهادری نژاد مهربان، از تو متشکرم،
 9. خدایا به خاطر داشتن پدری مهربان از تو متشکرم،
 10. خدایا به خاطر اعتماد به نفس بالایی که به من عطا کردی از تو متشکرم،
 11. خدایا به خاطر خلق حیوانات زیبا به خصوص سگ های مهربان از تو متشکرم،
 12. خدایا به خاطر کمک هایی که در شرایط اضطراری به من می کنی از تو متشکرم،
 13. خدایا به خاطر هوش و توانایی یادگیری که به من عطا کردی از تو متشکرم،
 14. خدایا به خاطر مزه های خوب غذاها از تو متشکرم،
 15. خدایا به خاطر اینکه با اخلاق بد من مدارا می کنی، از تو متشکرم،
 16. خدایا به خاطر اینکه به من توانایی محبت ورزیدن عطا کردی، از تو متشکرم،
 17. خدایا به خاطر رهایی از قید آرزوهای واهی، از تو متشکرم.

موارد دیگر