۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-19 ابوالفضل حقیقت

 1. خدایا به خاطر اینکه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بهادری نژاد را در سر راه من قرار دادی از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر حضور مؤثر بزرگانی مثل حاج کمال مشکسار، ساتیا سای بابا و مهربابا در زندگیم از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر آشنایی با خانم مهندس الهام شیرازی که تأثیر زیادی بر من گذاشتند از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر نعمت وجود همسرم ریحان شکیبا که از او بسیار آموختم از تو متشکرم،
 5. خدایا از اینکه به من طبع شعر دادی از تو متشکرم،
 6. خدایا از اینکه من در ایران به دنیا آمدم از تو متشکرم،
 7. خدایا از اینکه من فارسی صحبت می کنم و اشعار بزرگانی مثل حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، نظامی و عطار را درک می کنم از تو متشکرم،
 8. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من نعمت سلامتی دادی از تو متشکرم،
 9. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من هوش خوبی دادی از تو متشکرم،
 10. خدایا از اینکه شغل خوب استادی و ارتباط با نسل جوان ایران را نصیبم فرمودی از تو متشکرم،
 11. خدایا از اینکه به لطف تو از نظر مالی بی نیاز هستم از تو متشکرم،
 12. خدایا بابت نعمت حضور دو فرزند خوبم، علیرضا و محمدرضا، در زندگیم از تو متشکرم،
 13. خدایا از اینکه امنیت داریم از تو متشکرم،
 14. خدایا از اینکه پدر و مادری مهربان و با تقوی به من عطا فرمودی از تو متشکرم،
 15. خدایا از اینکه خانواده مهربان و با ایمانی دارم از تو متشکرم،
 16. خدایا از اینکه دوستان عزیز و مهربانی به من عطا فرمودی از تو متشکرم،
 17. خدایا از اینکه مرا به خودم وا نگذاشتی از تو متشکرم،
 18. خدایا از اینکه آبروی مرا نگه داشتی از تو متشکرم،
 19. خدایا از اینکه مرا از سختی بلایایی همچون کرونا دور نگه داشتی از تو متشکرم،
 20. خدایا از اینکه از من یک مهندس کامپیوتر و نویسنده و مترجم مفیدی ساختی از تو متشکرم/b>.

خدایا امیدوارم به لطف تو این دعای استاد بزرگوارم دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی همه ما جاری شود و « با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابیم».

موارد دیگر