۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-74 لیلا میرزائی

 1. به دنیا آمدن و پرورش در خانواده ای آشنا با اصول دینی و پایبند به ارزش های انسانی
 2. داشتن استاد راهنما و مربی در مسیر رشد و پرورش
 3. آشنایی با خانم الهام شیرازی در سنین جوانی
 4. برخورداری از سلامت جسمی و روانی خودم و خانواده ام
 5. داشتن چشم، گوش، زبان و تک تک اعضای بدن
 6. لطف خداوند برای داشتن عمر
 7. داشتن همسری فداکار، مهربان و همراه
 8. داشتن فرزندی سالم و خوش قلب
 9. داشتن پدر و مادر دلسوز و دعاگو
 10. داشتن خواهر خیرخواه و حامی
 11. برخورداری از دوستان خوب
 12. دسترسی به غذا، آب و امکانات اولیه مورد نیاز زیستن
 13. دسترسی به آموزش و پرورش
 14. دسترسی به امکانات پزشکی
 15. دسترسی به امکانات رفاهی
 16. زندگی در استرالیا
 17. داشتن شغل و درآمد و امکان خدمت کردن به جامعه
 18. امکان فراهم کردن کمک های مالی به دیگران
 19. امکان فراهم کردن امکانات پیشرفت برای فرزندم
 20. راهنمایی خداوند و استادم برای جداشدن به موقع از همسر سابقم
 21. روابط اجتماعی مناسب با همسر سابقم که کمک به رشد فرزندم کرده است.
 22. داشتن عزت و ابرو در نزد دوستان و خانواده که سراسر لطف خداوند بوده است.
 23. برخورداری از صفت شوخ طبعی که باعث شادی و خنده دیگران می شوم.
 24. بودن در مسیر پرورش ارزش های انسانی که می توانم فرد بهتری باشم.
 25. داشتن شغلی که به آن علاقمند هستم و با عشق انجام می دهم.
 26. همسرم از سلامت اخلاقی و انسانی برخوردار است و در پرورش و رشد پسرم مرا حمایت می کند.
 27. همسرم مشغول به کار است.
 28. داشتن خانه
 29. زندگی کردن در عصر علم و ارتباطات و امکانات پزشکی و آموزشی

موارد دیگر