...أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ... آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مى يابد
دل آرام گیرد با یاد خدا
رعد- آیه 28
ای گروه مؤمــــنان شـادی کنید
همچو سـرو و سوسن آزادي كنيد
*****************************
مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد
مرا قولی است با جانان که جانان جان من باشد
مولانا جلال الدين محمد بلخی (رومی)
سخنانی از دو دوست قدیمی
مهدی بهادری نژاددکتر مهدی بهادری نژاد
امیدوارم به لطف خداوند و با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمند ترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابید
دکتر مصطفی چمراندکتر مصطفی چمران
چه زيباست توکل به خدا کردن و در ميان طوفانها با اطمينان قلب پرواز نمودن و در عمق گردابهاي خطرناک عاشقانه غوطه خوردن و در معرکه حيات و ممات بي پروا به آغوش شهادت رفتن و در قربانگاه عشق همه وجود خود را به قرباني خدا دادن و از همه چيز خود گذشتن و به آزادي مطلق رسيدن
خدمت بی ریا
دانشگاه زندگی
امیدوارم همه شما شاد باشید