۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-62 امیرحسین کاهه

 1. پروردگارا... به خاطر سلامتی و شادی در زندگی از تو سپاسگزارم.
 2. پروردگارا... برای داشتن پدر و مادرم که زحمات زیادی برای رشد کردن کشیدند و زمانی که برای من گذاشتند همچنین امکانات و رفاهی که در اختیار من قرار دادند سپاسگزارم.
 3. پروردگارا... به خاطر برادرها و خواهرهای عزیزم که همیشه درکنار من بوده اند سپاسگزارم.
 4. پرودگارا ... به خاطر برادر زاده ها و خواهرزاده های دوست داشتنی که به خانواده ما داده ای که باعث شادی و سرزندگی خانه شده اند سپاسگزارم.
 5. پروردگارا... برای قرار دادن استادهایی در زندگی من همچون دکتر بهادری نژاد بزرگوار، خاله الهام عزیز و مامان آزیتای عزیز که همیشه در هر شرایطی در کنار من بوده اند و با درس های خوبشان باعث ترقی و رشد من شده اند سپاسگزارم.
 6. پروردگارا... بابت طبیعت زیبایی که برای ما ساخته ای که برای آرامش و تفریح و شادی من تاثیر به سزایی در زندگی دارد از تو سپاسگزارم.
 7. پروردگارا... به خاطر عشق و مهربانی که در وجود من قرار داده ای تا بتوانم عشق ورزیدن را تجربه کنم از تو سپاسگزارم.
 8. پروردگارا... برای تمام امکاناتی که برای تحصیل و موقعیت شغلی من فراهم آوردی تا بتوانم خیلی راحت تر زندگی کنم از تو سپاسگزارم.
 9. پروردگارا... برای دوستان که همیار من بوده اند و انسان هایی که باعث چالش هایی برای من شده اند تا بتوانم درس های زیادی را در زندگی بیاموزم از تو سپاسگزارم.
 10. پروردگارا... برای انسان هایی که از فرهنگ های متفاوت و زیبا و رنگارنگ خلق کرده ای سپاسگزارم، همه ی اینها کمک کننده ای هستند برای یادگیری بهتر و رشد سریعتر در درون و بیرون خود، از تمام این نعمت ها سپاسگزارم.
 11. پروردگارا... به خاطر تمام نعمات و زیبایی ها و آرامش و عشق خودت و... از تو سپاسگزارم.
سپاس و شكر خدا را كه بندها بگشاد
میان به شكر چو بستیم بند ما بگشاد
به جان رسید فلك از دعا و ناله من
فلك دهان خود اندر ره دعا بگشاد
"مولانا"
از دست و زبان که بر آید
کز عهده شکرش به در آید
"سعدی"

موارد دیگر