۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-18 مهتاب حاجیان

  1. خدایا بخاطر برخورداری از موهبت استادی بزرگوار و با تقوی، آقای دکتر بهادری نژاد، در زندگی ام از تو متشکرم.
  2. خدایا بخاطر قرار دادن راهنمایی پر از عشق و خدمت، خانم مهندس الهام شیرازی، در مسیر زندگی ام از تو متشکرم.
  3. خدایا بخاطر داشتن پدر و مادری فداکار و مهربان که گذشته ای خوب و آینده ای هدفمند را برای من ایجاد کردند، از تو متشکرم.
  4. خدایا بخاطر داشتن همسری همفکر و همراه که دارای فضایل اخلاقی زیادی هست، از تو متشکرم.
  5. خدایا بخاطر وجود برادری بزرگوار و خواهران با محبت و مهربان و همه دوستان و اطرافیانم از تو متشکرم.
  6. خدایا به خاطر وجود پسر بزرگم که باهوش و با مسئولیت و با معرفت و آگاه هست و پسر کوچکم که همراه با او عشق ورزی و شیرینی های کودکانه را تجربه کردم، از تو متشکرم.
  7. خدایا بخاطر اینکه به من توانایی یادگیری هر آنچه که دوست دارم را دادی و امکانات آن را برایم فراهم کردی، از تو متشکرم.
  8. خدایا بخاطر احساسی که در وجودم نهادی که بتوانم از نعمات تو مانند طبیعت و... لذت ببرم، از تو متشکرم.
  9. خدایا بخاطر نعمت سلامتی و درس هایی که بواسطه آن به من آموختی، از تو متشکرم.
  10. خدایا بخاطر اینکه همه چیز در زندگی من عالی است، از تو متشکرم.

موارد دیگر