13- تأثیر برخورداری از ارزش های انسانی در زندگی

در یکی از جلسات مجازی پرورش ارزش های انسانی از شادیجویان حاضر در جلسه دعوت به عمل آمد که مقاله ای کوتاه درباره عنوان این فصل بنویسند. جمعا ۴۴ نفر از جمله فرزند ۸ ساله ی آقای پیام طحانی و خانم نگین ولد خانی پاسخ دادند، دو زوج تصمیم گرفتند مقاله را مشترک تهیه نمایند. نام و مقاله این دو زوج در ابتدا آورده شده و بقیه مقالات به ترتیب الفبای نام نویسنده آورده شده اند، نام این افراد به شرح زیر می باشد:

13-1 سمانه اوتادی (مشترکا با مهرداد کولجی)
13-2 مهرداد کولجی (مشترکا با سمانه اوتادی)
13-3 دنیا ایزدیار (مشترکا با علی زمان)
13-4 علی زمان (مشترکا با دنیا ایزدیار)
13-5 سمیرا بیگی
13-6 سحر پیداوسی
13-7 سیامک تحویلی
13-8 زینب سادات تقوی
13-9 مهناز تهرانی
13-10 مهناز جباری
13-11 سید مصطفی چراغچی
13-12 راضیه حاجیان
13-13 مریم حاجیان
13-14 مهتاب حاجیان
13-15 ابوالفضل حقیقت
13-16 نسترن حیدری
13-17 مژگان خاکسار
13-18 مائده خواجویان
13-19 مرجان خوشخوی
13-20 سمیه داداش زاده
13-21 آزاده درخشان
13-22 ایمان دهقانیان
13-23 لیلا سیاوشی
13-24 نسترن شریفیان
13-25 الهام شیرازی
13-26 لیلا صانعی پور
13-27 فرشته علی بخشی
13-28 فریده علی بخشی
13-29 شادی فارابی
13-30 ایلیا فرخیان
13-31 علی فرخیان
13-32 امیرحسین کاهه
13-33 سجاد محمدرضاخانی
13-34 پریسا محمودیه
13-35 مرضیه محمودیه
13-36 روشنک مظلوم نژاد
13-37 لیلا میرزایی
13-38 حامد ناصری
13-39 روژین ناصری
13-40 الهام ناظریان
13-41 بهاره ولدخانی
13-42 نگین ولدخانی
13-43 رویا هادی
13-44 بهراد طحانی (۸ ساله)