۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-22 نسترن حیدری

  1. خدایا به خاطر حضور استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی ام از تو متشکرم.
  2. خدایا به خاطر وجود پر مهر خانم مهندس الهام شیرازی و جناب دکتر حقیقت بزرگوار در زندگی ام از تو متشکرم.
  3. خدایا به خاطر اینکه قلب مرا آکنده از عشق نمودی از تو متشکرم.
  4. خدایا به خاطر اینکه خانواده ای مهربان و حامی به من عطا فرموده ای از تو متشکرم.
  5. خدایا بخاطر داشتن دوستانی نیک و بی ریا از تو متشکرم.
  6. خدایا به خاطر تحصیل در رشته مورد علاقه ام از تو متشکرم.
  7. خدایا به خاطر شغلی که مرا به تو نزدیک تر می کند از تو متشکرم.
  8. خدایا به خاطر اینکه همواره از سلامتی کامل و آسایش و رفاه خوبی برخوردار بوده ام از تو متشکرم.
  9. خدایا به خاطر اینکه در تمام مراحل زندگی ام مرا مدد رساندی از تو متشکرم.
  10. خدایا در نهایت بابت اعطای فرصتِ به جا آوردنِ بندگیِ تو بی نهایت از تو متشکرم.

موارد دیگر