۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-50 پیام طحانی

 1. خدایا به خاطر فرصت زندگی که به من عطا فرمودی از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر سلامتی جسم که از بدو تولد تا کنون به من بخشیدی از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا به خاطر اساتید معنوی که در طول حیاتم تا کنون سر راهم قرار داده ای از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا به خاطر پدر و مادر مهربانم از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا برای همسری مهربان و صبور که به بنده عطا فرمودی از تو همیشه سپاسگزارم.
 6. خدایا به خاطر فرزندان سالمم بهراد و شهراد که به من و همسرم عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا از اینکه همیشه در طول مسیر زندگی به مدد و یادآوری اشتباهاتم را متذکر گشتی سپاسگزارم.
 8. خدایا از اینکه در تمامی مشکلاتی که من ایجاد کردم و تو در دریای پر تلاطم این مشکلات مامن و حامی من بودی از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا برای هوش و فراگیری بالایی که به بنده عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا بابت تمامی مشکلات مسیر زندگیم که به هدایت و بخشش تو منجر به درک و فهم مطالب مهمی در طول حیاتم گردید از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا برای تمامی دوستان و عزیزانی که در مسیر زندگی همراهم بودند از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا از اینکه همیشه چراغ ایمان، هدایت، توکل و عشق را با تمام فراموشی ها و گناهانم در من روشن نگه داشتی سپاسگزارم.
 13. خدایا بابت همراهانم (همسرم، خانم بهاره ولدخانی، سرکارخانم شیرازی و دکتر حقیقت بزرگوار ) که در کوران مشکلات طاقت فرسای اخیر به لطف تو در کنار بنده بودند و یادآور و متذکر خویش و خداوندگارم بودند از تو بسیار سپاسگزارم.
 14. خدایا از اینکه در تمامی مراحل زندگی امید را در دل من زنده نگه داشتی از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا از اینکه تو در حق من بسیار بخشنده و مهربانی سپاسگزارم.
 16. خدایا از اینکه هر آنچه خواست قلبی و واقعی من در مسیر زندگی بود به آن ها رسیدم از تو سپاسگزارم.
 17. خدایا از صبری که در حق من داشتی از تو سپاسگزارم.
 18. خدایا از تمامی داده هایت که من ندیدم از تو سپاسگزارم.
 19. خدایا از تمام نداده هایت که به خیر و صلاح من بود و از آن ها بی اطلاعم از تو سپاسگزارم.
 20. خدایا برای همه چیز از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر