۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-30 امیر رضایی

 1. بابت سلامتی کامل جسمی، روحی، صبر و آرامشی که به بنده اهدا نموده اند.
 2. بابت اینکه اجازه داده اند که به این دنیا بیایم و یک دوره دیگر از زندگانی خود را بگذرانم.
 3. بابت استادی که سر راه بنده قرار دادند.
 4. بابت پدر، مادر و خانواده ای که به بنده اهدا نموده اند.
 5. بابت همسر عزیزم که همیشه و در همه حال یار با وفایی برای من بوده اند.
 6. بابت پسر و دختر عزیزم که هیچگاه باعث نگرانی و ناراحتی بنده نبوده اند.
 7. بابت اینکه همیشه رزق و روزیم فراهم بوده و مطمئنا در آینده هم فراهم خواهد بود.
 8. بابت اینکه همت تلاش کردن برای امرار معاش خانواده را به بنده اعطا کرده اند.
 9. بابت اینکه همیشه محل مناسبی برای زندگی خودم و خانواده ام به بنده اهدا نموده اند.
 10. بابت معلمین و دوستانی که کنار بنده قرار داده اند.
 11. بابت اینکه همت بزرگترین تغییر در زندگیم را به من اهدا نموده اند.

موارد دیگر