۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-6 دنیا ایزدیار

 1. خدایا به خاطر حضور اساتید بزرگواری چون جناب آقای دکتر مهدی بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس الهام شیرازی که در رشد معنوی من نقش بسزایی دارند از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر داشتن همسری سالم، همراه، مهربان، با ایمان، صبور و با گذشت از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر داشتن پدر، مادر و خواهرانی سالم، مهربان و موفق از تو متشکرم.
 4. خدایا به خاطر داشتن روح، روان و بدنی سالم از تو متشکرم.
 5. خدایا به خاطر هدیه ارزشمند زندگی از تو متشکرم.
 6. خدایا به خاطر بینش و آگاهی روز افزونی که به کمک اساتید بزرگواری چون جناب آقای دکتر مهدی بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس الهام شیرازی کسب می نمایم از تو متشکرم.
 7. خدایا به خاطر داشتن یک رابطه عاشقانه با همسرم از تو متشکرم.
 8. خدایا به خاطر حضور اقوام و دوستان ارزشمند، همراه و تاثیرگذار در زندگیم از تو متشکرم.
 9. خدایا به خاطر تمامی درس هایی که در زندگیم فرا گرفته ام از تو متشکرم.
 10. خدایا به خاطر حس آرامش درونی ام از تو متشکرم.
 11. خدایا به خاطر موهبت شکرگزاری در زندگیم از تو متشکرم.
 12. خدایا به خاطر موهبت بخشش که در وجودم نهادی از تو متشکرم.
 13. خدایا به خاطر استعدادهای طبیعی ام از تو متشکرم.
 14. خدایا به خاطر حضور معلمان و اساتید تاثیرگذار در زندگیم از تو متشکرم.
 15. خدایا به خاطراعطاء موهبت پذیرش افراد همانگونه که هستند از تو متشکرم.
 16. خدایا به خاطر حواس پنج گانه ام از تو متشکرم.
 17. خدایا به خاطر حس لذت بردن از زیبایی های طبیعت و حیات وحش از تو متشکرم.
 18. خدایا به خاطر همه تجاربی که در زندگی ام کسب کرده ام از تو متشکرم.
 19. خدایا به خاطر نعمت های بیشماری که در زندگی ام داشته و دارم از تو متشکرم.
 20. خدایا به خاطر جایگاه منحصر به فردی که در بین کائنات دارم از تو متشکرم.
 21. خدایا به خاطر قابلیت اعتماد کردن به دیگران از تو متشکرم.
 22. خدایا به خاطر پشتکار خود در انجام امور زندگیم از تو متشکرم.
 23. خدایا به خاطر هوایی که تنفس می کنم از تو متشکرم.
 24. خدایا به خاطر داشتن سقفی امن بالای سرم از تو متشکرم.
 25. خدایا به خاطر قابلیت ترمیم سلول هایم از تو متشکرم.
 26. خدایا به خاطر قدرت خواب دیدن از تو متشکرم.
 27. خدایا به خاطر قابلیت جذب همه خواسته هایم از تو متشکرم.
 28. خدایا به خاطر برخورداری از امکانات و رفاه مالی در سطح عالی از تو متشکرم.
 29. خدایا به خاطر قابلیت تصویر سازی و تجسم از تو متشکرم.
 30. خدایا به خاطر توانایی ساختن ثروت و استفاده از آن در راه رضایت تو از تو متشکرم.
 31. خدایا به خاطر توانایی انجام کارهایی که دوست دارم از تو متشکرم.
 32. خدایا به خاطر موقعیت های نامحدودی که در زندگیم وجود دارد از تو متشکرم.
 33. خدایا به خاطرداشتن حق انتخاب با توکل بر تو در زندگیم از تو متشکرم.
 34. خدایا به خاطر استعداد و خلاقیت درونم از تو متشکرم.
 35. خدایا به خاطر حس شفقتی که در وجود من نهادی از تو متشکرم.
 36. خدایا به خاطر توانایی دریافت و ارسال عشق از تو متشکرم.
 37. خدایا به خاطر قدرت درونم که بواسطه آن می توانم برای خودم استقلال مالی بسازم از تو متشکرم.
 38. خدایا به خاطر قابلیت آموزش پذیری و رشد از تو متشکرم.
 39. خدایا به خاطر شروع های جدید در زندگیم از تو متشکرم.
خدایا امیدوارم به لطف تو این دعای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مهدی بهادری نژاد درزندگی همه ما جاری شود:" با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابم".

موارد دیگر