۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-34 سهیلا سیاوشی

 1. ای خدای مهربان بابت داشتن استاد عزیز و بزرگوارم آقای دکتر بهادری نژاد و قرار دادن ایشان در مسیر زندگیم بسیار سپاسگزارم.
 2. ای خدای مهربان بابت آشنایی با الهام خانم بزرگوار بسیار سپاسگزارم.
 3. ای خدای مهربان به خاطر وجود همسرم که آموزگار خوبی برای من بود سپاسگزارم.
 4. ای خدای مهربان بابت سلامتی کامل جسمی و روحی که به من عطا کردید سپاسگزارم.
 5. ای خدای مهربان بابت وجود دو فرزند مهربان و دلسوز در زندگیم سپاسگزارم.
 6. ای خدای مهربان بابت وجود پدر و مادر مهربانم سپاسگزارم.
 7. ای خدای مهربان از اینکه خانواده مهربان دارم سپاسگزارم.
 8. ای خدای مهربان از اینکه دوستان مهربان دارم سپاسگزارم.
 9. ای خدای مهربان از اینکه من و خانواده ام را از یبماری سخت کرونا حفظ کردید سپاسگزارم.
 10. ای خدای مهربان از اینکه دخترانم و همسرم از سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردارند سپاسگزارم.
 11. ای خدای مهربان بخاطر آرامشی که به من عطا کردی سپاسگزارم.
 12. ای خدای مهربان از اینکه شغلی دارم که تولید درآمد می کند سپاسگزارم.
 13. ای خدای مهربان بابت خانه زیبایی که زندگی می کنیم سپاسگزارم.
 14. ای خدای مهربان بابت طبیعت زیبایت سپاسگزارم.
 15. ای خدای مهربان بابت خورشید زیبایت سپاسگزارم.
 16. ای خدای مهربان بابت کوه های زیبایت سپاسگزارم.
 17. ای خدای مهربان بابت وجود آب و برق سپاسگزارم.
 18. ای خدای مهربان بابت شغل همسرم سپاسگزارم.
 19. ای خدای مهربان بابت اینکه کمکم می کنی تا فضائل اخلاقی کسب کنم سپاسگزارم.
 20. ای خدای مهربان بابت اینکه همه را دوست دارم سپاسگزارم.
 21. ای خدای مهربان بابت توانایی که به من داده ای تا خدمتگزاری بی ریا با عشق ورزی بی توقع انجام بدهم سپاسگزارم.
 22. ای خدای مهربان بابت رابطه صمیمی و دوست داشتنی که با فرزندانم دارم سپاسگزارم.
 23. ای خدای مهربان به خاطر اینکه توانایی به من دادی تا خانه را تبدیل به بهشت کوچک بکنم سپاسگزارم.

موارد دیگر