۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-12 سحر پیداوسی

 1. خدایا بخاطر لطف تو که مرا در محضر استادم نشاندی از تو متشکرم.
 2. خدایا بخاطر همه معاشران مهربان و دلسوزی که در کنارم هستند از تو متشکرم.
 3. خدایا بخاطر وجود خانواده مهربانم از تو متشکرم.
 4. خدایا بخاطر آگاهی از حضور تو در کنارم از تو متشکرم.
 5. خدایا بخاطر حس عطوفت و مهربانی وجودم از تو متشکرم.
 6. خدایا بخاطر سلامتی خودم و عزیزانم از تو متشکرم.
 7. خدایا بخاطر قدرت تفکر و همتی که به من دادی از تو متشکرم.
 8. خدایا بخاطر قناعت و تمکنی که به من دادی از تو متشکرم.
 9. خدایا بخاطر تربیت و محبت پدر و مادرم از تو متشکرم.
 10. خدایا بخاطر محیطی پر عشقی که در آن بدنیا آمدم از تو متشکرم.
 11. خدایا بخاطر شغلم از تو متشکرم.
 12. خدایا بخاطر دوستان مهربانم از تو متشکرم.
 13. خدایا بخاطر درس هایی که یاد گرفتم از تو متشکرم.
 14. خدایا بخاطر همه مناظر زیبایی که شاهدش بودم از تو متشکرم.
 15. خدایا بخاطر تجربه کردن عشق و دوست داشتن از تو متشکرم.
 16. خدایا بخاطر دلگرمی و پشتیبانیت در روزهای سخت ازتو متشکرم.
 17. خدایا بخاطر توان کمک به دیگران از تو متشکرم.
 18. خدایا بخاطر بی نیازیم از دنیا از تو متشکرم.
 19. خدایا بخاطر علم و آگاهی که نصیبم کردی از تو متشکرم.
 20. خدایا بخاطر اشتیاق به رشدم از تو متشکرم.
 21. خدایا بخاطر قدرت و استقامتی که به من دادی از تو متشکرم.
 22. خدایا بخاطر محافظتم از بلایا از تو متشکرم.
 23. خدایا بخاطر همه روزهای آفتابی از تو متشکرم.
 24. خدایا بخاطر چشم زیبابینی که به من دادی از تو متشکرم.
 25. خدایا بخاطر همه نعماتی که فقط بخاطر لطف تو نصیبم شده از تو متشکرم.
 26. خدایا بخاطر خواب آرامم از تو متشکرم.
 27. خدایا بخاطر رویاهای قشنگم از تو متشکرم.
 28. خدایا بخاطر تحقق رویاهایم از تو متشکرم.
 29. خدایا بخاطر وجهه ای که به من دادی از تو متشکرم.
 30. خدایا بخاطر برطرف کردن نیازهایم از تو متشکرم.
 31. خدایا بخاطر منزل امنی که به من دادی از تو متشکرم.
امیدوارم که به لطف خداوند و با ارایه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابید.

موارد دیگر