۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-27 آزاده درخشان

 1. خدایا به خاطر اینکه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بهادری نژاد را در سر راه من قرار دادی از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر آشنایی با خانم مهندس الهام شیرازی که تأثیر زیادی بر من گذاشتند از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر نعمت وجود مادرم که معلم پرعشق زندگی من است از تو متشکرم.
 4. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من نعمت سلامتی کامل در تمام طول عمرم دادی از تو متشکرم.
 5. خدایا بخاطر اینکه من را زن آفریدی و توانایی بهشت ساختن با عشق الهی را در وجودم نهاده ای از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا بابت نعمت داشتن خانواده ای مهربان و محترم علی الخصوص پدر و مادرم که همیشه در جهت رفاه و آموزش من بهترینشان را انجام داده اند از تو متشکرم.
 7. خدایا بخاطر توانایی عشق ورزیدن و عاشق شدن از تو متشکرم.
 8. خدایا بخاطر امنیت و آرامش و آسایش در زندگیمان از تو متشکرم.
 9. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من امکان تحصیل در دانشگاه های بسیار خوب داده ای از تو متشکرم.
 10. خدایا بخاطر تمام مشاغل عالی و موقعیت اجتماعی بسیار خوب که به من داده ای از تو متشکرم.
 11. خدایا برای برخورداری از رفاه و ثروت مادی در سطح عالی و بی نیازی مادی ام از تو متشکرم.
 12. خدایا برای توان انجام خدماتی که به لطف تو به انجام آن ها قادر گشته ام از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا برای امکان خدمت به ماردم و سایر اعضاء خانواده ام از تو متشکرم که همه این ها فقط با لطف تو میسر است.
 14. خدایا بخاطر وجود دو برادر مهربان و توانمندم از تو متشکرم.
 15. خدایا بخاطر دوستان عزیز و مهربان تمام دوران زندگی ام علی الخصوص دوستان اکنونم که به من عطا فرمودی از تو متشکرم.
 16. خدایا بخاطر بدن و جسم توانمند و زیبایی که در این زندگی یار و همراه من بوده و هست از تو متشکرم.
 17. خدایا بخاطر هدایت و جهت دهی ها و حمایت های تمام دوران زندگیمان از تو متشکرم.
 18. خدایا بخاطر اینکه آبروی مرا نگه می داری و مرا عزت داده ای از تو متشکرم.
 19. خدایا بخاطر نجاتم از تمام آزمایشات سخت که بدون تو ممکن نبود از تو متشکرم.
 20. خدایا برای تمام توانمندی ها و همت هایی که در زندگی ام به لطف دارم از تو متشکرم.
 21. خدایا بخاطر اخلاق نیکو و توانایی همراهی و همدردی که به لطف تو دارم از تو متشکرم.
 22. خدایا بخاطر تمام روزهایی که عشق و هیجان زندگی زمینی را تجربه کرده ام از تو متشکرم.
 23. خدایا بخاطر تمام مهربانی هایی که از دیگران به من رسیده است از تو متشکرم.
 24. خدایا بخاطر تک تک روزهای زندگی ام که همراه با معجزه های تو می باشد از تو متشکرم.
 25. خدایا برای تمام خنده هایم که به لطف و عشق تو توانایی شادی بخشیدن به دیگران را دارد از تو سپاسگزارم.
 26. خدایا از اینکه بمن امکان سفرهای بسیار به جاهای مختلف دنیا را داده ای از تو متشکرم.
 27. خدایا برای تمام تجربیات و آموزش های همه جانبه جدید زندگی ام از تو متشکرم.
 28. خدایا از اینکه همه چیز در زندگی من خوب است از تو متشکرم.

خدایا امیدوارم به لطف تو این دعای استاد بزرگوارم دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی همه ما جاری شود و « با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابیم».

موارد دیگر