۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-47 اکرم صابر

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت
هر نفسی که فرو می رود ممد حیاتست و چون برمی آید مفرح ذات
پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب
از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
 1. خدایا تو را شکر که به من نعمت به یاد تو بودن را بخشیده ای.
 2. خدایا تو را شکر که به زندگی پدر و مادرم برکت بخشیده ای.
 3. خدایا تو را شکر می کنم بخاطر وجود مهربان و باگذشت برادران و خواهرم.
 4. خدایا تو را شکر که همه کسانی را که دوستشان دارم را به من هدیه دادی.
 5. خدایا تو را شکر که اجازه دادی در کلاس استاد عزیزم دکتر بهادری نژاد حضور پیدا کنم تا بتوانم رشد کنم.
 6. خدایا تو را شکر می کنم که راهنمائی همچون خانم الهام شیرازی را سر راه زندگی ام قرار دادی.
 7. خدایا تو را شکر که به من فرصت زندگی دادی تا شکرگزار نعمت هایت باشم.
 8. خدایا تو را شکر به خاطر داشته هایم و نعمت هایی که تو در اختیارم گذاشته ای.
 9. خدایا تو را شکر می کنم به خاطر موهبت هایی که به من عطا کرده ای.
 10. دایا تو را شکر که به من سلامتی جسم و صلابت روان عطا کرده ای.
 11. خدایا تو را شکر به خاطر محبت و عشق خودت نسبت به ما و همه آفریده هایت.
 12. خدایا تو را شکر به خاطر احساس خوب و آرامش در زندگی ام.
 13. خدایا تو را شکر بخاطر خانواده خوبی که به من عطا فرموده ای.
 14. خدایا تو را شکر که هر روز از بی نهایت راه و از جایی که فکرش را هم نمی کنم به من و سایر انسان ها رزق و روزی می دهی.
 15. خدایا تو را شکر که امروز به من زندگی بخشیدی تا یک روز دیگر بندگی تو را بندگی کنم.
 16. خدایا تو را شکر می کنم که توفیق شکرگزاری را به من ارزانی داشتی.
 17. خدایا تو را شکر می کنم که به من اجازه می دهی پنجره دلم را به سوی تو باز کنم.
 18. خدایا تو را شکر می کنم برای روشنی روز که در آن کار می کنم و تاریکی شب که در آن آسایش می گیرم.
 19. خدایا شکر که در هوای مهربانی تو نفس می کشم.
 20. خدایا تو را شکر می کنم برای غذا، خانه کاشانه، امنیت، بقا و بودن.
 21. خدایا تو را شکر که همیشه تو و فرشتگانت مراقب من و عزیزانم هستید.
 22. خدایا تو را شکر که گرمای حضورت را در قلبم دارم.
 23. خدایا تو را شکر که تنها هدایت گر زندگی من هستی.
 24. خدایا تو را شکر بخاطر هر آنچه که ندارم و ایمان دارم که اگر خیر و صلاح من در آن باشد تو خود به من می بخشی.
 25. خدایا شکرگزارم بابت تک تک سلول های بدنم، بابت تک تک تپش های قلبم و بابت تک تک نعمت هایت.
گاهی وقت ها تشکر کردن از خدا فقط گفتن کلمه خدایا شکرت نیست
گاهی وقت ها برای تشکر از خدا باید کاری کرد دلی را شاد کرد
دستی را گرفت و بخششی را تقدیم کرد.
اشعاری از سنائی که می فرمایند:
همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی
پروردگار قادر و متعالم
خوشحالم که مرا به جشن باشکوهی که زندگیش نامیده اند فرا خوانده ای
خوشحالم که کنارم هستی و سرودها و نجواهایم را می شنوی

موارد دیگر