۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-8 سمیرا بیگی

 1. خدایا به خاطر خلقتم و اینکه تجلی منحصر به فردی از تو هستم از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر لحظه لحظه ی فرصت حیاتم از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر آنکه اجازه داده ای در مسیر شناخت تو قدم بردارم از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر آنکه من را دوست داری و به من اجازه می دهی ترا دوست داشته باشم از تو متشکرم،
 5. خدایا به خاطر آنکه هرگاه ترا می خوانم مرا می شنوی از تو متشکرم،
 6. خدایا به خاطر فرصت ملاقات و حضور استاد مهدی بهادری نژاد در زندگی ام از تو متشکرم،
 7. خدایا به خاطر توفیق حضور در جلسات حضوری و برخط استاد مهدی بهادری نژاد از تو متشکرم،
 8. خدایا به خاطر فرصت ملاقات و حضور سرکار خانم مهندس شیرازی در زندگی ام از تو متشکرم،
 9. خدایا به خاطر زمان هایی که با شنیدن صدا و دریافت محبت از سرکار خانم مهندس شیرازی از آشفتگی خارج می شوم و به سمت رهایی و نور حرکت می کنم از تو متشکرم،
 10. خدایا به خاطر زمان هایی که اجازه داده ای سرکار خانم مهندس شیرازی را ملاقات کنم و از مهر بی دریغ و خالص ایشان بهرهمند شوم و از دید ایشان به جهان هستی بنگرم از تو متشکرم،
 11. خدایا به خاطر برخورداری از محبت های خالصانه اساتید معنوی در زندگیام از تو متشکرم،
 12. خدایا به خاطر محبتی که به پیغمبر اسلام و خاندان نبوت دارم از تو متشکرم،
 13. خدایا از اینکه طعم محبتت را به من چشاندی و مرا تشنه محبت خود کردی از تو متشکرم،
 14. خدایا از اینکه اجازه دادی در معرض پندار، گفتار و رفتار اساتید معنوی قرار بگیرم و از آن ها بیاموزم از تو متشکرم،
 15. خدایا به خاطر آشنایی با فرضیه دانشگاه زندگی از تو متشکرم،
 16. خدایا به خاطر آشنایی با فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی از تو متشکرم،
 17. خدایا به خاطر شناخت فضیلت بخشیدن از تو متشکرم،
 18. خدایا از اینکه اجازه می دهی ببخشم و مرا می بخشایی از تو متشکرم،
 19. خدایا به خاطر مواهب و نعماتی که در نتیجه ی بخشیدن نصیب من کردی از تو متشکرم،
 20. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت سپاسگزاری از تو متشکرم،
 21. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت عشق ورزی از تو متشکرم،
 22. خدایا به خاطر برخورداری از فضایل صبر و حوصله از تو متشکرم،
 23. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت همت از تو متشکرم،
 24. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت توکل از تو متشکرم،
 25. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت امید از تو متشکرم،
 26. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت فروتنی از تو متشکرم،
 27. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت صداقت از تو متشکرم،
 28. خدایا به خاطر برخورداری از فضیلت عدم وابستگی ام از تو متشکرم،
 29. خدایا به خاطر فرصت و امکان رشد فضائل اخلاقی و نزدیکتر شدن به تو از تو متشکرم،
 30. خدایا به خاطر مبرا بودن از بسیاری از رذائل اخلاقی از تو متشکرم،
 31. خدایا به خاطر نگرشی که به مسائل به عنوان دروس دانشگاه زندگی دارم و یافتن راه حل های مناسب درونی برای مواجهه با آن ها از تو متشکرم،
 32. خدایا به خاطر آرامشی که دارم از تو متشکرم،
 33. خدایا به خاطر استقامت و قدرت روحی که به من اعطا نموده ای از تو متشکرم،
 34. خدایا به خاطر پشت سر گذاشتن و عبور کردن از دروس دشوار دانشگاه زندگی از تو متشکرم،
 35. خدایا به خاطر آفرینش کیهان، خورشید، کره زمین، آب، هوا و تمام وسایل مورد نیاز حیات و فرصت حیات در این سیاره زیبا از تو متشکرم،
 36. خدایا به خاطر حیوانات زیبا و گیاهان گوناگون کره زمین که اقوام و خویشاوندان ما انسان ها هستند از تو متشکرم،
 37. خدایا به خاطر زبانی که شکر ترا به جا می آورد از تو متشکرم،
 38. خدایا به خاطر خلق همه میوه ها، غذاها، ادویه ها، نوشیدنیها و داروها از تو متشکرم،
 39. خدایا از اینکه می توانم بنوشم و بیاشامم از تو متشکرم،
 40. خدایا به خاطر دانایی و آگاهی ای که به من اعطا کرده ای و هر روز به وسعت و عمق آن می افزایی از تو متشکرم،
 41. خدایا از اینکه مسیر زندگی ام در راستای پیشرفت معنوی و بهتر شدن زندگی خودم و اطرافیانم است از تو متشکرم،
 42. خدایا به خاطر داشتن نعمت پدر و مادری مهربان و درس هایی که از آن ها آموخته ام از تو متشکرم،
 43. خدایا به خاطر داشتن پدر و مادری راستگو، خیرخواه و دل رحم از تو متشکرم،
 44. خدایا به خاطر آرامشی که به خانواده ام اعطا فرمود ای از تو متشکرم،
 45. خدایا به خاطر خواهر زیبا و مهربانم از تو متشکرم،
 46. خدایا به خاطر به خاطر همسر خواهرم که مردی مهربان و وفادار است از تو متشکرم،
 47. خدایا به خاطر آفرنیش خواهر زاده ام و عشقی که او برای اعضای خانواده هدیه آورده است از تو متشکرم،
 48. خدایا به خاطر سلامتی و شادی، رفاه و آرامشی که به خانواده خواهرم اعطا کرده ای از تو متشکرم،
 49. خدایا از اینکه در خانواده ای درستکار و راستگو متولد شده ام از تو متشکرم،
 50. خدایا به خاطر به دنیا آمدن در خانواده ای که به حقوق دیگران بسیار پایبند بوده اند از تو متشکرم،
 51. خدایا به خاطر آفرینش جسمم که آن را در نهایت تعادل، سلامت، تناسب، توازن و زیبایی آفریده ای از تو متشکرم،
 52. خدایا به خاطر آنکه مریض می شوم و مرا شفا می دهی و به این وسیله به تو نزدیک تر می شوم از تو متشکرم،
 53. خدایا به خاطر برخورداری از نعمت سلامتی درتمام زندگی ام از تو متشکرم،
 54. خدایا به خاطر آنکه هیچ دغدغه ای برای سلامتی ام ندارم از تو متشکرم،
 55. خدایا به خاطر برخورداری خانواده ام از نعمت سلامتی از تو متشکرم،
 56. خدایا به خاطر برخورداری از هوش و ذکاوت از تو متشکرم،
 57. خدایا به خاطر بهرهمندی از فرصت تحصیل و تمامی معلم ها و اساتیدی که به لطف حضور آن ها در زندگی ام از نعمت دانش بهره مند شدم و امکاناتی که در جهت تحصیل به من عطا کردی از تو متشکرم،
 58. خدایا به خاطر داشتن رفاه و آسایش در سطحی عالی از تو متشکرم،
 59. خدایا به خاطر تمام وسایل و اجسامی که آرامش و رفاه برای من فراهم کرده اند و می کنند از تو متشکرم،
 60. خدایا به خاطر درس های دانشگاه زندگی که مرا به تو نزدیکتر می کنند از تو متشکرم،
 61. خدایا به خاطر همه لطف ها و احسان هایی که از ابتدای خلقتم به من کرده ای از تو متشکرم،
 62. خدایا به خاطر همه گناهانی که بخشیده ای، همه خطاهایی که نادیده گرفته ای و همه عیب هایی که پوشانده ای از تو متشکرم،
 63. خدایا به خاطر اینکه هیچ وقت از من غافل نشده ای حتی اگر من از تو غافل بوده ام از تو متشکرم،
 64. خدایا به خاطر لبم و هنر خندیدنش، به خاطر گوشم و هنر شنیدنش، به خاطر چشمم و هنر دیدنش، به خاطر زبانم و هنر سخن گفتنش، به خاطر پوستم و هنر لمس کردنش، به خاطر مغزم و هنر اندیشیدنش از تو متشکرم،
 65. خدایا به خاطر عزتی که به واسطه سلامتی جسمم به من اعطا کرده ای از تو متشکرم،
 66. خدایا به خاطر شغلی عالی ای که به من عطا کرده ای از تو متشکرم،
 67. خدایا به خاطر درآمد عالیم از تو متشکرم،
 68. خدایا به خاطر استقلال مالی ام از تو متشکرم،
 69. خدایا به خاطر فرصت خدمت کردن به پدر و مادرم از تو متشکرم،
 70. خدایا به خاطر فرصت خدمت کردن به شاگردانم از تو متشکرم،
 71. خدایا به خاطر عشقی که از شاگردانم در قلبم به ودیعه گذاشته ای از تو متشکرم،
 72. خدایا به خاطر موفقیت شاگردانم از تو متشکرم،
 73. خدایا به خاطر مهارتی که در تدریس به من عطا کرده ای از تو متشکرم،
 74. خدایا به خاطر محبتی که از شاگردانم و خانواده هایشان دریافت می کنم از تو متشکرم،
 75. خدایا به خاطر اینکه می توانم شاگردانم و مشکلاتشان را درک کنم از تو متشکرم،
 76. خدایا به خاطر دوستان پرمهر و آگاهی که دارم از تو متشکرم،
 77. خدایا به خاطر محبتی که من به دوستانم دارم و به خاطر محبت هایی که آنها به من دارند از تو متشکرم،
 78. خدایا به خاطر روابطم با سایر انسان ها که در آرامش و صلح است از تو متشکرم،
 79. خدایا به خاطر احترام و محبتی که از سایر انسان ها دریافت می کنم از تو متشکرم،
 80. خدایا به خاطر امنیت جامعه ای که در آن زندگی می کنم از تو متشکرم،
 81. خدایا به خاطر موفقیت ها و شکست هایم، به خاطر شادی ها و غم هایم به خاطر با هم بودن ها و تنهایی هایم، به خاطر تمام اشک ها و لبخندهایم (که مرا به تو نزدیکتر کرده اند) از تو متشکرم،
 82. خدایا از اینکه مرا در اجتماع بشری آفریده ای و به من امکان بهره مندی از دستاوردهای شگفت انگیز این اجتماع را عطا کرده ای از تو متشکرم،
 83. خدایا به خاطر سلامتی و رزق و روزی ای که به همه انسان ها عطا کرده ای از تو متشکرم،
 84. خدایا از اینکه فرصت مطالعه کتاب های استاد عزیزم را به من اعطا کردی از تو متشکرم،
 85. خدایا از اینکه فرصت آشنایی با اندیشه های بزرگانی چون سعدی، حافظ، مولانا، مهربابا، سای بابا و ... را اعطا کرده ای از تو متشکرم،
 86. خدایا به خاطر خدماتی چون اینترنت، بهداشت و پزشکی، آموزش و ... که از سایر انسان ها دریافت می کنم از تو متشکرم،
 87. خدایا به خاطر همه نعمت هایی که به خاطر پیشرفت علم و تکنولوژی همچون برق، کامپیوتر، موبایل، ماهواره ، اینترنت و ... در اختیار بشر قرار داده ای از تو متشکرم،
 88. خدایا از اینکه به من فرصت ورزش کردن و فعالیت جسمانی را داده ای از تو متشکرم،
 89. خدایا از اینکه ورزش کردن باعث افزایش سلامتی ام شده است از تو متشکرم،
 90. خدایا به خاطر مهارت رانندگی و همه مهارت هایی که به من آموخته ای از تو متشکرم،
 91. خدایا به خاطر وسیله نقلیه ام و تمام وسایلی که امکان عبور و مرور را با آن ها برای من فراهم کرده ای و فراهم می کنی از تو متشکرم،
 92. خدایا به خاطر همه سفرهایی که تجربه کرده ام از تو متشکرم،
 93. خدایا به خاطر فرصت چند سفر به همراه استاد از تو متشکرم،
 94. خدایا به خاطر همۀ تفریحاتی که توانسته ام تجربه کنم از تو متشکرم،
 95. خدایا به خاطر رفع بیماری کرونا از تو متشکرم،
 96. خدایا به خاطر زیبایی و جوانی، سلامتی و شادابی ام از تو متشکرم،
 97. خدایا به خاطر آفرینش فصل ها و روزها و شب و روز از تو متشکرم،
 98. خدایا به خاطر زندگی در کشوری ثروتمند، زیبا، کهن که محل زندگی بزرگان و خردمندان بسیاری بوده است و (به واسطه استادم آن را بسیار دوست می دارم) از تو متشکرم،
 99. خدایا به خاطر آنکه مرا از جرگه ی غمگینان جدا کردی و به خیل شادی جویان واصل کردی از تو متشکرم،
 100. خدایا به خاطر نعمت های بی شماری که توان شکر آن ها را به یاد ندارم از تو متشکرم.

موارد دیگر