۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-60 مژگان قمری زرساز

  1. من روزی چند بار خداوند را به خاطر داشتن محمد در قلبم و زندگی ام شکر می گویم.
  2. من هر دو سه روز یک بار خداوند را به خاطر داشتن پسر و دختر مهربان و موفق شکر می کنم.
  3. من هر روز به خاطر داشتن مادر و افشین در کنارم خدا را شکر می گویم.
  4. من تقریبا هر روز به خاطر داشتن سقفی بالای سرم و داشتن آب گرم و همه ی امکانات آپارتمانم خدا را شکر می گویم.
  5. من خدا را شاکرم که به من فرصت زندگی کردن داده تا از تجاربم درس بگیرم و هر روز بیشتر از قبل با «بخشیدن» انس بگیرم‌ در این شکرگزاری الهام عزیزم را هرگز فراموش نمی کنم که «عشق ورزی» را به من یاد داد.
  6. من همیشه خدا را برای روش زندگی ام که داشته ام، شکر می کنم. دانشگاه ایران و کالج آمریکا. من هر روز با هنر شیرینی زندگی می کنم و به وسیله آن عشق می گیرم و عشق می دهم.
  7. من همه ی شادی زندگی خودم را از الهام عزیزم، دکتر بهادری نژاد (که به من راهنمایی کردند تا رشته مورد علاقه ام را دنبال کنم) و محمد عزیزم که روح مرا اینچنین لطیف کرده است، دارم.
  8. خدا را شکر می کنم برای داشتنش و همیشه دعا می کنم که مرا خدایی کند.

موارد دیگر