۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-54 ایلیا فرخیان

 1. خدایا بابت وجود استاد بزرگوارم، دکتر بهادری نژاد، که مرا به عرصۀ آگاهی منتقل می کنند، از تو متشکرم،
 2. خدایا بابت وجود راهنمایان گرانقدری همچون خانم مهندس شیرازی که مسیر را در تاریکیها برایم روشن می کنند، از تو متشکرم،
 3. خدایا بابت وجود پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر اولیای الهی که بدون وجود آن ها جهان در جاهلیت به سر میبرد، از تو متشکرم،
 4. خدایا بابت وجود مادرم که همراه لطف و محبت توصیه های ارزشمندی به من میکند، از تو متشکرم،
 5. خدایا بابت وجود پدرم به عنوان الگویی در تدیّن و وجدان اخلاقی از تو متشکرم،
 6. خدایا بابت وجود برادرم که شیرینی پایان ناپذیری را به زندگیم بخشیده است، از تو متشکرم،
 7. خدایا بابت داشتن فکری پویا که در خلقتت بیندیشم، از تو متشکرم،
 8. خدایا بابت وجود سلامتی که هیچ قیمتی ندارد، از تو متشکرم،
  div>
 9. خدایا بابت وجدان و تدیّنم که مرا از لغزش ها باز می دارند، از تو متشکرم،
 10. خدایا بابت قلمم که به کلمات چینش زیبایی می دهد، از تو متشکرم،
 11. خدایا بابت توانایی مشاهدۀ زیبایی های خلقتت که تو را به من بهتر و بیشتر نشان می دهد، از تو متشکرم،
 12. خدایا بابت وجود دوستانم که رسم رفاقت را در حق من همیشه به جا آورده اند، از تو متشکرم،
 13. خدایا بابت آرامشی که در زندگیم دارم، از تو متشکرم،
 14. خدایا بابت تلاش پایان ناپذیرم از تو متشکرم،
 15. خدایا بابت داشتن نظم در زندگیم که موجب هدفمندی من شده است، از تو متشکرم،
 16. خدایا بابت شجاعتم از تو متشکرم،
 17. خدایا بابت تمام لحظه هایی که با نام تو مزین گشته، از تو متشکرم،
 18. خدایا بابت قرآنت که هر آنچه برای زندگی نیاز است، در آن موجود می باشد، از تو متشکرم،
 19. خدایا بابت خویشاوندانم که دعای خیرشان همیشه یاریگر من است، از تو متشکرم،
 20. خدایا بابت همه چیز از تو متشکرم.

موارد دیگر