۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-56 مینا قاسمی

  1. ای خدای عزیز، بابت آشنایی با جناب آقای دکتر بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس شیرازی از تو ممنونم.
  2. خدایا بابت تمام روزهایی که پدرم و مادرم در کنارم بودند و تمام عشقی که از آن ها دریافت کردم از تو سپاسگزارم.
  3. ای خدای مهربان بابت داشتن خواهر و برادرهای عزیزم، دوستان مهربانم و همسایه های صمیمی از تو سپاسگزارم.
  4. ای خدای عزیز، بابت سلامتی ام ، قلب پر تلاشم و تک تک سلول هایی که برای ادامه ی حیات من در تکاپو هستند از تو سپاسگزارم.
  5. ای خدا، بابت تمام زیبایی هایی که آفریدی، بابت دریا، جنگل، گل ها، آسمان، ستارگان و ... از تو ممنونم.
  6. خدایا، بابت شغلم و درآمدی که به جهت لطف تو برای من در نظر گرفته شده است، از تو سپاسگزارم.
  7. ای خدای عزیز، بابت خانه ای امن، مستقل و تمام امکانات ،که بعد از یک روز پر تلاش در آن استراحت می کنم از تو سپاسگزارم.
  8. خدایا بابت توانایی یادگیری که من لطف کردی و درک این که هر آنچه دارم از محبت توست از تو ممنونم.
  9. ای خدای عزیز، از این که به من توانایی دادی تا نگاهم به زندگی و دنیا را تغییر دهم از تو ممنونم. این تغییر کمکم کرد تا با آرامش و شادی بیشتر، روزهای این زندگی را سپری کنم.
  10. خدایا، سپاسگزارم که به من فرصت این زندگی را دادی، تا بتوانم آگاهی خود را افزایش داده و شادتر باشم.

موارد دیگر