۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-26 سمیه داداش زاده

 1. خدایا به خاطر حضور استاد معنوی خود آقای دکتر مهدی بهادری نژاد که در زندگیم بسیار تاثیر گذار هستند از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر حضور خانم مهندس الهام شیرازی که لحظه لحظه کمک و همراه من هستند از تو متشکرم.
 3. خدایا بخاطر داشتن خانواده بسیار خوب از تو متشکرم.
 4. خدایا بخاطر داشتن دوستان بسیار خوب، با محبت و پر عشق از تو متشکرم.
 5. خدایا به خاطر داشتن سلامتی که به من عطا کردی از تو متشکرم.
 6. خدایا شکرت که تمام شرایط آسایش را در سطح بسیار عالی برایم فراهم کردی.
 7. خدایا شکرت که این لطف را در حقم کردی تا بتوانم شکرت را به زبان بیاورم و به تو نزدیک تر بشوم.
 8. خدایا به خاطر توان یادگیری که به من عطا کردی تا بتوانم از طریق یادگیری رشد کنم و توانمند باشم از تو متشکرم.
 9. خدایا بابت داشتن محبت و عشقی که در دلم گذاشتی تو را سپاسگزارم زیرا می توانم با انسان های بسیار زیادی در ارتباط باشم و به آن ها محبت بورزم.
 10. خدایا شکرت این فرصت را در اختیارم قرار دادی تا رذایل خود را بشناسم و در راه کسب فضایل تلاش کنم.
 11. خدایا شکرت که اجازه می دهی هر لحظه حست کنم و با یادت آرامش قلبی داشته باشم و بسیار بسیار سپاسگزارم که مرا به حال خودم رها نمی کنی.
 12. خدایا برای همه چیز از تو متشکرم.

موارد دیگر