۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-25 مرجان خوشخوی

 1. خدایا به دلیل برخورداری از نعمت سلامتی در طول زندگی تا به امروز برای خود، اعضای خانواده و دوستانم، شکرت.
 2. خدایا به دلیل داشتن اساتید معنوی (حاج کمال مشکسار، آقای دکتر مهدی بهادری نژاد) در طول زندگی که باعث رشد بنده شده اند، شکرت.
 3. خدایا به دلیل داشتن راهنمایی عالی مانند خانم الهام شیرازی، شکرت.
 4. خدایا به دلیل برخورداری از توفیق نعمت شکرگزاری عمیق، شکرت.
 5. خدایا به دلیل داشتن خانواده ای عالی، شکرت.
 6. خدایا به دلیل برخورداری از نعمت بزرگ مادر شدن و تجربه خدمتگزاری و عشق بدون توقع، شکرت.
 7. خدایا به دلیل داشتن همسری بسیار دوست داشتنی، مهربان، متعهد و آرام، شکرت.
 8. خدایا به دلیل داشتن فرزندی سالم و پر عشق شکرت.
 9. خدایا به دلیل برخورداری از موهبت پرورش ارزش های انسانی، شکرت.
 10. خدایا به دلیل شرکت در کلاس های حضوری و آنلاین آقای دکتر بهادری نژاد، شکرت.
 11. خدایا به دلیل برخورداری از استعدادها و توانایی ها در زمینه های مختلف، شکرت.
 12. خدایا به دلیل برخورداری از موهبت ارائه خدمت به دیگران، شکرت.
 13. خدایا به دلیل داشتن رفاه مناسب در زندگی، شکرت.
 14. خدایا به دلیل داشتن دوستانی بسیار خوب و مهربان، شکرت.
 15. خدایا به دلیل برخورداری از محبت اطرافیانم، شکرت.
 16. خدایا به دلیل رشد و افزایش موهبت عشق ورزی در زندگی، شکرت.
 17. خدایا به دلیل نداشتن کینه و تنفر نسبت به دیگران و بخشش کامل کسانی که در گذشته آزارم داده بودند که در اثر تعلیمات استاد بزرگوارم و راهنمایی های خانم شیرازی حاصل شد، شکرت.
 18. خدایا به دلیل محافظت از خودم، خانواده‌ام و اطرافیانم در خطرات و اتفاقات، شکرت.
 19. خدایا به دلیل داشتن مدرک مهندسی کامپیوتر، شکرت.
 20. خدایا به دلیل انجام کارهای دشوار مانند تحصیلات در رشته مهندسی، رانندگی، اشتغال به مدت 10 سال و ... (با توجه به جراحی‌های مکرر از کودکی)، شکرت.
امیدوارم همه مردم ایران همیشه سلامت و شاد باشند.
امیدوارم همه مردم جهان همیشه سلامت و شاد باشند.
امیدوارم همه موجودات روی زمین همیشه سلامت و شاد باشند.

موارد دیگر