۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-10 امیر مهدی پژوهش

 1. خدایا شکرت برای همه بودن و مهربانیت که همیشه کنارم بودی و لحظه ای تنهایم نگذاشتی.
 2. خدایا شکرت برای نعمت شکرگزاری از تمام آنچه که در حقم روا داشتی.
 3. خدایا شکرت که اجازه استفاده از نعمتهایت را نصیبم کردی.
 4. خدایا شکرت برای داشتن ریه های سالم و نفس کشیدن راحتم.
 5. خدایا شکرت برای سلامتی پاهایم ک می توانم روی آن ها بایستم و راه بروم.
 6. خدایا شکرت برای دو چشم بینایم که می توانم با آن ها همه نعمات و زیبایی های اطرافم را ببینم.
 7. خدایا شکرت برای داشتن دو دست سالمم.
 8. خدایا شکرت برای داشتن تک تک انگشتانم.
 9. خدایا شکرت برای داشتن قلب سالمم.
 10. خدایا شکرت برای شنوایی ام که می توانم به راحتی گوش کنم .
 11. خدایا شکرت برای قدرت تکلمم که می توانم به راحتی حرف بزنم.
 12. خدایا شکرت برای قدرت بلعم ک می توانم به راحتی غذا بخورم.
 13. خدایا شکرت برای سلامتی تک تک سلول ها، رگ ها و عصب بدنم.
 14. خدایا شکرت ، ای مهربانترین مهربانان، نمی دانم با چه زبانی شکرت را بجا آورم وقتی برای استحمام می روم بیاد کسانی میافتم که برای استحمام نیاز به کمک شخص دیگری دارند.
 15. خدایا شکرت برای آگاهی و شناخت بهتر خود که با شناخت بهتر توانستم خواسته ها و امیالم را ساماندهی کنم و بیش از پیش در مسیری که تو می خواهی قدم بردارم و حرکت کنم.
 16. خدایا شکرت برای توفیق خدمتی که به نیازمند ترین افرادت در زندگی نصیبم کردی.
 17. خدایا شکرت برای ایمانی که به من عطا کردی تا آن را در کار و زندگی و انتخاب افراد مختلف بعنوان دوست و همکار لحاظ کنم و بتوانم تقوا پیشه کنم.
 18. خدایا شکرت برای داشتن همه داده هایت که نعمت بود و همه نداده ها و گرفته هایت که حکمت.
 19. خدایا شکرت برای داشتن پدر و مادر نازنین و پر عشقی که به من عطا کرده بودی که از آنان و رفتارشان، ادب و تقوا و شجاع بودن و معرفت و مهربانی و زندگی کردن آموختم و از ارزشمندترین های زندگیم بودند.
 20. خدایا شکرت برای داشتن همسری پر عشق و خوش قلب و رفیق و مهربان، آگاه و با تقوا، با درک و درایت که در لحظات تلخ و شیرین و سخت قدم به قدم کنارم است.
 21. خدایا شکرت برای سلامتی کامل همسرم.
 22. خدایا شکرت برای داشتن خانواده عالی ام.
 23. خدایا شکرت برای داشتن خواب های عمیقی که همچنان از پدر و مادرم می بینم و به وضوح حسشان می کنم و آرام می گیرم و همچنان باعث هدایتم هستند.
 24. خدایا شکرت برای رفاه و آسایشم.
 25. خدایا شکرت برای تحصیلات بالا و شغل عالی ام.
 26. خدایا شکرت برای رزق و روزی حلالم.
 27. خدایا شکرت که نام و یادت در قلبم حک شده است.
 28. خدایا شکرت برای داشتن قرآن کتاب هدایتگرم.
 29. خدایا شکرت برای شیعه و ایرانی بودنم.
 30. خدایا شکرت برای ارادتم به ائمه اطهار بخصوص حضرت فاطمه بانوی دو عالم.
 31. خدایا شکرت برای ...

موارد دیگر