۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-4 مرجان ابراهیمی

  1. پروردگارم بزرگترین نعمتی که از بدو تولدم در اختیارم نهادی داشتن خانواده ای سالم و مهربان و حمایتگر بوده برای آن بسیار سپاسگزارم.
  2. به خاطر موهبت بزرگ سلامتی که به من توانایی های فراوان از جمله فعالیت های ورزشی، اندیشیدن و نوشتن و نقاشی کردن را عطا نمودی سپاسگزارم.
  3. از اینکه والدینم کسانی بودند که به ارزش های انسانی و اخلاقی همچون صداقت، عزت نفس، مهربانی با موجودات، مناعت طبع و تحصیلات اهمیت می دادند بسیار سپاسگزارم.
  4. خداوندا بی نهایت ممنون و سپاسگزارم بابت موهبت همسری مهربان و فرزندانی سالم و زیبا و توانمند که علاوه بر کسب علم و تحصیل بدنبال آگاهی و مطالعه هستند برای این نعمات فوق العاده سپاسگزارم.
  5. و نیز بخاطر حضور سه خواهر مهربان و حامی بسیار قدردان و سپاسگزارم.
  6. از اینکه به دارایی و اموالم همیشه برکت داده ای و واگذارم نکرده ای و رزق و روزی ام فراوان است ممنون و شاکرم.
  7. از اینکه علیرغم فراز و فرودهای زندگی هرگاه از تو دور شدم فراموشم نکردی و همیشه در کنارم بوده ای بینهایت سپاسگزارم.
  8. خداوندا سپاسگزارم که نشانه های حضورت را در همه ی موجودات به ما یادآوری می کنی و بخاطر داشتن گربه ای زیبا و کمی بیمار که مسئولیت نگهداری آن را داریم سپاسگزارم.
  9. بار الها از اینکه به لطف دوستان و اساتید محترم کلاس های مجازی و جلسات بطور منظم و هر هفته برگزار می شود و ما از حضور استاد عزیزمان و تجربیات دوستان و شادیجویان استفاده می کنیم بسیار سپاسگزارم و بسیار یادآوری خوبی است به من که بیشتر توکل کنم بیشتر ببخشم بیش از پیش راضی باشم بیشتر عشق و خیر بفرستم و بیشتر شکرگزار باشم خدایا سپاسگزارم.
  10. و در انتها بخاطر وجود باارزش استاد عزیز و بزرگوار و الهام خانم گرامی که چراغ روشنگری در مسیر زندگانیم هستند خداوند را شاکرم خدایا شکر خدایا بینهایت شکر.

موارد دیگر