6- نیایش و سپاسگزاری

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. (سوره 89، الفجر، آیات 27 تا 30)

اى نفس مطمئنه خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد و در ميان بندگان من درآى و در بهشت من داخل شو.

در این فصل راز و نیازها، دعاها و نیایش هائی که در جلسات حضوری و مجازی از آن ها استفاده شده آورده شده اند. فایل صوتی تعدادی از این نیایش ها، همراه با مراقبه (با عبارات تاکیدی و سپاسگزاری از خداوند) نیز ملاحظه می شوند.

۶-۱ راز و نیاز گروهی و فردی
۶-۲ نیایش فردی به درگاه پروردگار
۶-۳ نیایش صبحگاهی و مستمر
۶-۴ موهبت های من در زندگی - ابوالفضل حقیقت
۶-۵ سپاسگزاری از خداوند
۶-۶ تقاضای گروهی از خداوند
۶-۷ تقاضا از خداوند
۶-۸ سپاسگزاری از خداوند برای اعطای تواضع به من
۶-۹ سپاسگزاری از خداوند برای زندگی فعلی ام
۶-۱۰ سپاسگزاری از خداوند برای لطف در ساختن زندگی آینده ام
۶-۱۱ تزکیه نفس
۶-۱۲ موهبت های من در زندگی - مهدی بهادری نژاد
۶-۱۳ نکات مهم در بخشیدن افراد و گذشت از آنان
۶-۱۴ ارتباط قلبی خود را با یک یا چند نفر از استادان معنوی خود حفظ کنیم
۶-۱۵ تفاوت انسان های بزرگ، متوسط، کوچک
۶-۱۶ دعا و سپاسگزاری لفظی و عملی و ثبت روزانه ی سپاسگزاری ها
۶-۱۷ دعای کمیل با صدای اباذر الحلواجی
۶-۱۸ دعای کمیل فارسی با صدای مجتبی حاجیان
6-19 مراقبه
6-20 دعای جوشن کبیر با صدای محسن فرهمند