۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-46 الهام شیرازی

 1. خدایا بخاطر حضور پر مهر اساتید معنوی ارزشمند در زندگیم، جناب آقای دکتر بهادری نژاد، جناب حاج کمال مشکسار و مادرعزیزم از تو متشکرم.
 2. خدایا بخاطر نظام آفرینش بسیار زیبا، دقیق و ارزشمندی که برای دستیابی همه موجودات به شادی عمیق و دراز مدت خلق کرده ای از تو متشکرم.
 3. خدایا بخاطر آنکه اجازه دادی تا با راه عشق ورزی بی توقع و خدمتگزاری بی ریا بهمراه تقوا بواسطه استاد عزیزم، جناب آقای دکتر بهادری نژاد آشنا شوم از تو متشکرم.
 4. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا قسمتی از نظام زیبای آفرینش تو را درک نمایم و آن را با کمال پذیرش، رضایت و ایمان بپذیرم از تو متشکرم.
 5. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا بخشی از نعمات بیشمار تو را ببینم و شاکر الطاف تو ای خداوند مهربان باشم از تو متشکرم.
 6. خدایا بخاطر تمام ستارگان، آسمان آبی و همه چیزهای شگفت انگیزی که خلق کرده ای از تو متشکرم.
 7. خدایا بخاطر داشتن خانواده ای بی نظیر و بسیار دوست داشتنی از تو متشکرم.
 8. خدایا بخاطر داشتن همسری ساعی، بلند همت و درستکار از تو متشکرم.
 9. خدایا بخاطر داشتن دوستانی بسیار فهیم، دانا و عاشق از تو متشکرم.
 10. خدایا بخاطر خانواده همسر عزیزم که همگی انسان هایی بسیار دوست داشتنی و مهربان هستند از تو متشکرم.
 11. خدایا بخاطر داشتن همسایه هایی خوب و اهالی محله ای شایسته از تو متشکرم.
 12. خدایا بخاطر سلامتی خودم، خانواده ام و همه دوستان و آشنایانم از تو متشکرم.
 13. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا در کمال عشق به بندگانت خدمت نمایم از تو متشکرم.
 14. خدایا بخاطر عشق و محبتی که در قلبم قرار داده ای از تو متشکرم.
 15. خدایا بخاطر آنکه روزهای من همواره به شادی و شعف می گذرد از تو متشکرم.
 16. خدایا بخاطر آنکه می توانم جریان عشق را در تمامی گیاهان و موجوداتی که می بینم احساس کنم و عاشق همه آنها باشم از تو متشکرم.
 17. خدایا بخاطر آنکه اجازه دادی تا با تمام وجود به مادر، پدر و خاله عزیزم خدمت نمایم از تو متشکرم.
 18. خدایا بخاطر تک تک انسان های پر عشقی که هر روز با آنان ملاقات می کنم از تو متشکرم.
 19. خدایا بخاطر تمام افکار خوب و خیرخواهانه که اجازه می دهی از ذهن من عبور نمایند از تو متشکرم.
 20. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی اوقات زندگی من بیشتر برای خیر رساندن به دیگران صرف شود از تو متشکرم.
 21. خدایا بخاطر آنکه می توانم در گروه خیریه به همراه دوستان عزیزم عامل خیر برای نیازمندان باشم از تو متشکرم.
 22. خدایا بخاطر اعتماد دوستان و عزیزانی که من را مورد مشورت خودشان قرار می دهند از تو متشکرم.
 23. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا همواره با انسان هایی بسیار نیکو و دوست داشتنی رفت و آمد داشته باشم از تو متشکرم.
 24. خدایا بخاطر آنها اجازه می دهی برای حل مسائل خودم و دوستانم راه حل های نیکو و ارزشمندی را درک نمایم از تو متشکرم.
 25. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی برای نیایش با تو صبح های زود برخیزم و طعم دعای سحر را در کنار تو عزیزترینم تجربه نمایم از تو متشکرم.
 26. خدایا از اینکه اجازه می دهی در ناراحتی ها و مسائل وجود تو را همواره کنار خودم احساس نمایم از تو متشکرم.
 27. خدایا بخاطر صبر و آرامشی که هنگام مشکلات به من عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 28. خدایا از اینکه اجازه می دهی فضائل اخلاقی را در خود پرورش دهم از تو متشکرم.
 29. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی شاهد بهبود شرایط زندگی دوستان و عزیزانم باشم از تو متشکرم.
 30. خدایا بخاطر آنکه تمام برنامه های من با شکل شگفت انگیزی مرتب شده و در مناسب ترین زمان اجرا می شوند از تو متشکرم.
 31. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا تابع اوامر و فرمانت باشم و تسلیم رضایت گردم از تو متشکرم.
 32. خدایا بخاطر آنکه در کشور ایران بدنیا آمده ام و با فرهنگ عرفانی عمیق آن آشنا شده ام از تو متشکرم.
 33. خدایا بخاطر تمام امکانات مادی که به وفور در اختیار من قرار داده ای از تو متشکرم.
 34. خدایا بخاطر امکان تحصیل در دانشگاهی خوب از تو متشکرم.
 35. خدایا از اینکه اجازه می دهی در طول روز ورزش کنم و بدین ترتیب سلامتی بدنم را حفظ نمایم از تو متشکرم.
 36. خدایا بخاطر داشتن مراقبه هایی عمیق که امکان دستیابی به حل مسائل را برای من آسان تر می کند از تو متشکرم.
 37. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا همه انسانها را عزیزانم بدانم و آنان را مانند اعضای خانواده خود ببینم از تو متشکرم.
 38. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی جلسات پیوسته ای با استاد مهربانم در رابطه با پرورش ارزش های انسانی داشته باشم از تو متشکرم.
 39. خدایا بخاطر آنکه اجازه می دهی تا ارزش های انسانی را همانطور که تو می پسندی در جامعه با کمک استاد دانا و فهیم، آقای دکتر بهادری نژاد و دوستان آگاه و مهربانم گسترش دهم از تو متشکرم.
 40. خدایا ای دانای، حکیم و ای زیبای مهربان بخاطر همه چیز از تو متشکرم.

موارد دیگر