۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-55 مجید قادری

 1. خداراشکر به خاطر همسری فوق العاده که اگر خودم می خواستم ایشان را طراحی کنم، در صورتی که نخواهیم بگوئیم عقلم به این کمالات قد نمی داد، بهتر از این نمی توانستم انجام بدهم.
 2. خداراشکر به خاطر برخورداری از فرزندی سالم، بانمک، فهمیده و با عشق.
 3. خداراشکر به خاطر برخورداری از پدری عالم، آگاه، با دانش و با اخلاق که از الگوهای مهم زندگیم محسوب می شود.
 4. خداراشکر به خاطر برخورداری از مادری مومن و دعاگو که تاثیرات حضور و دعاهایش از بزرگترین پشتوانه های زندگیم محسوب می گردد.
 5. خداراشکر به خاطر برخورداری از خواهری پرانرژی و خوشقلب که باعث شده درس های زیادی از زندگی فرابگیرم.
 6. خداراشکر به خاطر برخورداری از مادرزنی فوق العاده بامهر که به طرق گوناگون عشق و محبت ساطع می کند.
 7. خداراشکر به خاطر برخورداری از پدر زنی مومن، سید و با محبت.
 8. خداراشکر به خاطر حمایت های والدین بنده و همسرم در همه عرصه های زندگی.
 9. خداراشکر به خاطر رابطه عالی با اعضای خانواده و جاری شدن اصل تعامل و محبت.
 10. خداراشکر به خاطر وجود دائمی امید به آینده در همه شرایط زندگیم.
 11. خداراشکر به خاطر حضور بهترین اساتید در مناسب ترین و حساس ترین لحظات زندگیم.
 12. خداراشکر به خاطر امدادهای غیبی (چه آنهایی که دیدم و چه آنهایی که ندیدم) در مناسب ترین لحظات.
 13. خداراشکر به خاطر امنیت و پیشرفت شغلی (بهتر از آنچه که در سالیان گذشته فکر یا طلب می کردم).
 14. خداراشکر به خاطر دوستان و همکارانی که درس های بی نظیری به بنده می دهند.
 15. خداراشکر به خاطر پشتکار عجیبی که در همه عرصه ها در درونم نهفته می باشد.
 16. خداراشکر به خاطر برخورداری از آسایش مالی اعم از داشتن خانه، ماشین و پشتیبان های عالی.
 17. خداراشکر به خاطر برخورداری خودم و خانواده ام از سلامتی کامل.
 18. خداراشکر به خاطر محفوظ ماندن بنده و خانواده نزدیکم از بلای کرونا.
 19. خداراشکر به خاطر برخورداری از استعداد نویسندگی.
 20. خداراشکر به خاطر اینکه مسیر زندگی و مقصد برای من بعد از سالها جستجو مشخص شده.
 21. خداراشکر به خاطر اینکه در ایران به دنیا آمدم تا با احوال عرفا (پیشین و معاصر) و همچنین اشعار، داستان ها، ضربالمثل ها و ... شیرین فارسی اخت پیدا کنم.
 22. خداراشکر به خاطر اینکه همه چیز در زندگیم به جا و فوق العاده می باشد.

موارد دیگر