15- موهبتهای بزرگ در زندگی

موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-1 پری آمره
15-2 ابریشم ابراهیمی
15-3 سروین ابراهیمی
15-4 مرجان ابراهیمی
15-5 سمانه اوتادی
15-6 دنیا ایزدیار
15-7 مهدی بهادری نژاد
15-8 سمیرا بیگی
15-9 مهسا بیگی
15-10 امیر مهدی پژوهش
15-11 محبوبه پورصفا
15-12 سحر پیداوسی
15-13 سحر تجلی
15-14 علیرضا تحویلی
15-15 مهناز جباری
15-16 راضیه حاجیان
15-17 مریم حاجیان
15-18 مهتاب حاجیان
15-19 ابوالفضل حقیقت
15-20 علی حقیقت
15-21 محمدرضا حقیقت
15-22 نسترن حیدری
15-23 مژگان خاکسار
15-24 مائده خواجویان
15-25 مرجان خوشخوی
15-26 سمیه داداش زاده
15-27 آزاده درخشان
15-28 ایمان دهقانیان
15-29 هانیه رسایی
15-30 امیر رضایی
15-31 محمدرضا روشنی
15-32 هلیا ریاحی پور
15-33 علی زمان
15-34 سهیلا سیاوشی
15-35 لیلا سیاوشی
15-36 طیبه سیاهی
15-37 مرضیه سیاهی
15-38 پریسا برزگر شبستری
15-39 شهلا شریفیان
15-40 ناهید شریفیان
15-41 نسترن شریفیان
15-42 ریحان شکیبا
15-43 شهرام شمالی
15-44 امید شهابی
15-45 آزیتا شیرازی
15-46 الهام شیرازی
15-47 اکرم صابر
15-48 فاطمه صالحی
15-49 لیلا صانعی پور
15-50 پیام طحانی
15-51 فرشته علی بخشی
15-52 فریده علی بخشی
15-53 شادی فارابی
15-54 ایلیا فرخیان
15-55 مجید قادری
15-56 مینا قاسمی
15-57 سکینه قزوینی
15-58 رضا قطب الدینی
15-59 فاطمه قطب الدینی
15-60 مژگان قمری زرساز
15-61 اشرف کاظمی
15-62 امیرحسین کاهه
15-63 مهرداد کولجی
15-64 کوکب محسنی
15-65 سجاد محمدرضاخانی
15-66 سعیده محمدرضاخانی
15-67 زهرا محمدرضایی
15-68 میثم محمودی
15-69 پریسا محمودیه
15-70 مرضیه محمودیه
15-71 روشنک مظلوم نژاد
15-72 کیمیا ملکی
15-73 حمید مهراب خانی
15-74 لیلا میرزائی
15-75 حامد ناصری
15-76 روژین ناصری
15-77 الهام ناظریان
15-78 بهاره ولدخانی
15-79 رویا هادی
15-80 حیدرعلی هاشمی
15-81 عاطفه یوسفی
15-82 نازنین یوسفی