۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-15 مهناز جباری

 1. خدایا از اینکه به لطفت در این زندگی می توانم از وجود استادان معنوی بهره مند شوم از تو متشکرم.
 2. خدایا برای سلامتی خودم و خانواده و عزیزانم از تو متشکرم.
 3. خدایا برای امنیت و آرامشی که در کشورم ایران نصیبم کردی از تو متشکرم.
 4. خدایا برای هنری که با عشق و علاقه انجام می دهم و باعث شادی خودم و دیگران می شود ازتو متشکرم.
 5. خدایا برای رزق و روزی فراوانی که به راحتی به من عطا می کنی از تو متشکرم.
 6. خدایا برای معاشرین شاد و خوبی که تو برایم می خواهی از تو متشکرم.
 7. خدایا برای اینکه به من توفیقی عطا کردی تا دیگران را ببخشم و به آن ها محبت کنم از تو متشکرم.
 8. خدایا برای توفیق شکرگزاری از تو متشکرم.
 9. خدایا از اینکه همیشه در سختی ها مرا کمک می کنی و به قلبم آرامش می دهی از تو متشکرم.
 10. خدایا برای داشتن خانواده ای خوب و با محبت از تو متشکرم.
 11. خدایا از اینکه همیشه مرا از خطاها و اشتباهات دور نگه می داری و پوشاننده عیوبم هستی از تو متشکرم.
 12. خدایا برای معلمانی که در زندگیم قرار دادی تا از آن ها بیاموزم و به تو نزدیکتر شوم از تو متشکرم.
 13. خدایا برای تمام نعمت هایی که از سر لطف به من عطا کردی یا از سر لطف و حکمتت عطا نکردی از تو متشکرم.
 14. خدایا برای همه نعمت ها و الطافت که قادر به دیدنشان نیستم از تو متشکرم.

موارد دیگر