۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-70 مرضیه محمودیه

 1. خدایا برای عشق و ایمان به رحمتت و اینکه همه ی ما انسان ها را برای شادزیستن آفریده ای از تو متشکرم.
 2. خدایا برای اساتید بزرگی همچون حاج کمال مشکسار، دکتر مهدی بهادری نژاد و خانم مهندس الهام شیرازی در مسیر زندگیم از تو متشکرم.
 3. خدایا برای سلامتی خودم و همه ی اعضای خانواده ام از تو متشکرم.
 4. خدایا برای داشتن همسر صبور و فرزندان مهربان و عزیزم از تو متشکرم.
 5. خدایا برای داشتن پدر و مادری مهربان، خواهر و برادر پر عشقم و همسرانشان از تو متشکرم.
 6. خدایا برای ازدواج موفق و خانواده ی عزیز همسرم از تو متشکرم.
 7. خدایا برای رزق و روزی حلال و فراوانی که همیشه به من و خانواده ام عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 8. خدایا برای توفیق درس خواندن و تدریس از تو متشکرم.
 9. خدایا برای تمام دوستان پر عشق و مهربانم از تو متشکرم.
 10. خدایا برای دانش آموزانی که دوستم دارند و من نیز عاشقانه دوستشان دارم از تو متشکرم.
 11. خدایا برای خانه ی امن و راحتی که من و خانواده ام به راحتی در آن زندگی می‌کنیم از تو متشکرم.
 12. خدایا برای شهر و کشورم، زبان زیبای مادری و ادبیات غنی کشورم و همه هموطنان خونگرم و مهربانم از تو متشکرم.

موارد دیگر