۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-2 ابریشم ابراهیمی

  1. خداوند بزرگ را شاکرم به خاطر اجازه زندگی در جهان هستی.
  2. پروردگار هستی را سپاسگزارم به دلیل آشنایی با استاد بزرگوارم دکتر بهادری نژاد و الهام عزیزم.
  3. از خالق کائنات ممنونم به خاطر سلامتی که به من عطا فرموده.
  4. یگانه خالق را شاکرم به دلیل خانواده ای که در آن بزرگ شدم، پدر و مادرم و خواهرانم.
  5. از آفریدگار مطلق متشکرم به خاطر خانواده ای که دارم، همسرم و فرزندانم.
  6. خداوند سبحان را شاکرم به خاطر داشتن دوستی ارجمند از نوجوانی تاکنون.
  7. از هستی بخش توانا ممنونم که من را در تحصیل یاری کرده و اجازه درس خواندن داده.
  8. از پروردگار بی نیازم به خاطر خانه ای که دارم و آرامشی که برایم در لحظاتم جاریست ممنونم.
  9. یگانه هستی بخش را شکرگزارم به خاطر تمام آنچه من نمی دانستم و او برایم صلاح دید و بهترین را انتخاب

موارد دیگر