۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-69 پریسا محمودیه

  1. خدای مهربانم به خاطر حضور استادانی چون دکتر مهدی بهادری نژاد، حاج کمال مشکسار در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
  2. خدای مهربانم بابت وجود پر برکت دوستانی مهربان و فداکار چون الهام خانم شیرازی که در تمام زندگی ام همراه و دلسوز بوده اند و من را همیشه راهنمایی کردند که بتوانم دروس دانشگاه زندگی را فرا بگیرم بی‌نهایت سپاسگزارم.
  3. خدای مهربانم به خاطر داشتن خانواده مهربانم، پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، خانواده همسرم و خواهرزاده های عزیزم از تو سپاسگزارم.
  4. خدایا به خاطر داشتن سلامتی خودم و عزیزانم در تمام طول عمرم از تو سپاسگزارم.
  5. خدایا برای حضور در جلسات دانشگاه زندگی و شادی جویی از تو سپاسگزارم.
  6. خدایا به خاطر داشتن فرصت برای از بین بردن رذیله های اخلاقی و برخورداری از فضایل اخلاقی از تو سپاسگزارم.
  7. خدایا برای داشتن خانه ای برای زندگی و برخورداری از شرایط مالی خوب از تو سپاسگزارم.
  8. خدایا برای زندگی در کشوری که همه مردم آن به هم بی‌‌توقع عشق می ورزند از تو سپاسگزارم.
  9. خدایا برای شاد کردن دل یکی از عزیزانم از تو بی نهایت سپاسگزارم.
  10. خدایا برای برخورداری از لطف تو در زندگی ام از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر