۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-37 مرضیه سیاهی

 1. خدایا بابت وجود پر برکت استاد عزیزم و الهام جان که چراغ راه زندگیم هستند هزاران هزار بار شکرت.
 2. خدایا بابت ارتباط قلبی که با خدا و ائمه و استادم دارم و هر روز این ارتباط عمیق و عمیق تر می شود شکرت.
 3. خدایا بابت داشتن عشق به استادم و توفیق حضور در جلسات ایشان شکرت.
 4. خدایا بابت خلقت این جهان هستی زیبا و باشکوه و پرنعمت و منظم و دقیق شکرت.
 5. خدایا بابت سلامتی تک تک سلول های بدنم که تو با نظم آفریدی و در خدمت من قرار دادی شکرت.
 6. خدایا بابت سلامتی تک تک اعضا و جوارح بدن خودم و همسرم و فرزندم و خانواده ام شکرت.
 7. خدایا بابت تک تک لحظه هایی که کنارم هستی و لطف و محبتت همیشه شامل حالم هست شکرت.
 8. خدایا بابت داشتن همسر و فرزندی خوب و مهربان و سالم و سلامت و عزیز و دوست داشتنی ام شکرت.
 9. خدایا بابت اینکه لحظه به لحظه زندگیم قادر به تنفس، راه رفتن، کار کردن و دیدن و شنیدن و محبت کردن زندگی کردن و... هستم شکرت.
 10. خدایا بابت تمام دروس دانشگاه زندگیم که به بهترین شکل ممکن در زندگیم قرار می دهی شکرت.
 11. خدایا بابت آرامش و آسایش و سلامتی و توانایی کارهای روزانه ام شکرت.
 12. خدایا بابت رزق و روزی که به من و سایر انسان ها عطا فرموده ایی شکرت.
 13. خدایا بابت داشتن خانواده خوب و مهربان و صمیمی و دوستان عزیزی که کنارشان حس خوب و انرژی مثبت جاری هست شکرت.
 14. خدایا بابت آدم هایی که معلم من هستند و به من درس های زندگیم را می آموزند و به واسطه بخشش آنها عشقی زیبا نصیبم می شود شکرت.
 15. خدایا بابت همسایه ها و دوستان و اطرافیان خوب و بامحبتت شکرت.
 16. خدایا بابت اینکه به لطف تو همه کس و همه چیز را دوست دارم و به آن ها محبت می کنم شکرت.
 17. خدایا بابت آنچه که هستم و آنچه که دارم شکرت.

موارد دیگر