۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-64 کوکب محسنی

 1. خداوندا تو را به خاطر داشتن خدایی مهربان و بخشنده که هر لحظه هدایتمان می کند و هوایمان را دارد سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 2. به خاطر مسیر معنوی زندگی ام و حضور استاد بزرگوارم که هدایتگر افکار و اندیشه هایم است سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 3. به خاطر اینکه خودم و خانواده و دوستانم از سلامتی کامل برخورداریم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 4. به خاطر اینکه در مسیر آموزش شادتر زیستن هستم و هر لحظه سعی می کنم انسان شادتری باشم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 5. به خاطر داشتن خانواده، فرزندان، عروس ها و داماد و نوه هایم که در تمام لحظات همراهم هستند سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 6. به خاطر عشق ورزی و تلاش در خدمت بی ریا به کسانی که در مسیر زندگی ام هستند سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 7. به خاطر آرامش درونی ام سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 8. به خاطر همه دارایی های معنوی و مادی ام سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 9. به خاطر همه توانایی های روحی و جسمی که به من دادی سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 10. به خاطر همه فرصت های مادی و معنوی زندگی ام که توانستم به موقع از آن ها استفاده کنم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 11. به خاطر راه های سختی که بر من آسان کردی سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 12. به خاطر موفقیت و شادی تک تک عزیزانم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 13. به خاطر اینکه هرروز بهتر از روزهای پیش می توانم از بند وزنه های رذائل اخلاقی رها شوم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 14. به خاطر اینکه همه چیز در زندگی من عالی است سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.
 15. به خاطر اینکه به من بصیرت دادی تا نعماتی که به من ارزانی داشتی ببینم و همیشه شکر انعامت را به جا آورم سپاسگزارم. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکرت.

موارد دیگر