۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-35 لیلا سیاوشی

 1. خدایا به خاطر برخورداری از نعمت داشتن استاد معنوی در زندگیم از تو متشکرم،
 2. خدایا برای حضور استاد بزرگوارم آقای دکتر بهادری نژاد و توفیق بهره بردن از حضور ایشان از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر بهره بردن از حضور استاد مرحوم حاج کمال مشکسار از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر قرار دادن الهام شیرازی عزیز در مسیر زندگیم، حفظ و تداوم دوستی با ایشان از تو متشکرم،
 5. خدایا به خاطر بخشیدن فرصت و توفیق پرورش فضیلت های انسانی در خود از تو متشکرم،
 6. خدایا به خاطر داشتن پدر و مادر مهربان و فداکارم از تو متشکرم،
 7. خدایا به خاطر داشتن خواهران مهربان و صمیمی ام و همینطور برادر مهربانم از تو متشکرم،
 8. خدایا به خاطر داشتن همسری خوب و مهربان از تو متشکرم،
 9. خدایا برای برخورداری از تمام دوستان مهربانی که در طول زندگیم همراه من بوده اند و هستند از تو متشکرم،
 10. خدایا برای برخورداری از زندگی خوب و رفاه کنونی ام از تو متشکرم،
 11. خدایا برای تمام کسانی که سرراه من قرار می دهی که دروس زندگیم را به من آموزش دهند از تو متشکرم،
 12. خدایا برای برخورداری از محبت و عشق خانواده و دوستانم از تو متشکرم،
 13. خدایا برای همه شادی ها، غم ها و چالش های زندگیم از تو متشکرم،
 14. خدایا به خاطر اینکه هیچگاه من را به حال خودم رها نکردی از تو متشکرم،
 15. خدایا به خاطر برخورداری از توانایی یادگیری و استفاده از فرصتی که برای یادگیری و آموزش پیش پایم قرار داده ای از تو متشکرم،
  div>
 16. خدایا برای برخورداری از نعمت عشق ورزیدن و پرورش آن در خود از تو متشکرم،
 17. خدایا برای حفظ سلامتی خانواده ام و حفظ آن ها از بلایا از تو متشکرم،
 18. خدایا برای برخورداری از نعمت سلامتی خودم و همسرم از تو متشکرم،
 19. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من فرصت خدمت بی ریا به نیازمندان را عطا نموده ای از تو متشکرم،
 20. خدایا به خاطر طبیعت زیبا و دنیای قشنگی که محل زندگی ما انسان ها قرار دادی از تو متشکرم،
در چه جهان زیبا و شگفت انگیزی زندگی می کنیم و چه فرصت عالی و بینظیری به ما داده شده تا با آگاهی از نظام خلقت، با سپاسگزاری از آنچه که در جهان وجود دارد و عشق ورزیدن به آن ها از زندگی خود لذت ببریم و شاد باشیم.
از کتاب شاد و زندگی
امیداوارم که خداوند به همه ما توفیق سپاسگزاری عطا فرماید.

موارد دیگر