۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-28 ایمان دهقانیان

 1. خدایا به خاطر لطفی که همیشه در حق ما داشته ای از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر وجود استاد معنوی در زندگی ام از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر سلامتی کامل و عالی که در طول زندگی ام عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 4. خدایا به خاطر خانواده ی خوبی نظیر مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم که در زندگی امروزم نقش مهمی داشتند از تو متشکرم.
 5. خدایا برای برخورداری از رفاه و ثروت مادی و برکت در زندگی ام در سطح بسیار عالی از تو متشکرم.
 6. خدایا به خاطر ارزش های انسانی خوبی که از آن ها برخوردارم از تو متشکرم.
 7. خدایا به خاطر برخورداری از شغلی بسیار عالی و جایگاه بسیار عالی و موقعیت اجتماعی بسیار عالی از تو متشکرم.
 8. خدایا برای تمام کارهای هنری موثر و بسیار خوبی که انجام دادم و انجام می دهم از تو متشکرم.
 9. خدایا برای برخورداری از دوستان خوب و با محبتی که در زندگی ام داشته ام و در حال حاضر دارم از تو متشکرم.
 10. خدایا برای آیات و راهنمایی های بسیار خوبی که از طریق راه های مختلف سر راهم قرار داده ای از تو متشکرم.
 11. خدایا برای تمام قشنگی های دنیا اعم از کوه ها و ستارگان و گل ها و گیاهان و... از تو مشتکرم.
 12. خدایا برای فهم و آگاهی که به من در جهت خدمت به خلق خودت عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 13. خدایا برای امنیتی که داریم از تو متشکرم.
 14. خدایا برای تمام چیزهایی که از تو خواستم و به من ندادی چون تو صلاحم را می دانستی و چیزهای بهتری سر راهم قرار داده ای از تو متشکرم.
 15. خدایا به خاطر وجود عشق در زندگی ام از تو متشکرم.
 16. خدایا برای تداوم حیاتم، برای اینکه سرپناهی با امکانات بسیار عالی و همسایگان بسیار عالی در اختیارم نهاده ای از تو متشکرم.
 17. خدایا بخاطر این که فرد هنرمندی هستم از تو متشکرم.
 18. خدایا برای تمام ایده ها و خلاقیت های بسیار عالی که دارم از تو متشکرم.
 19. خدایا بخاطر این که در سنی پایین چیزهای خیلی مهم و بسیار مفیدی آموختم از تو متشکرم.
 20. خدایا برای آرامش و شادی وافری که به ما عطا فرموده ای و سعی می کنم آن را با بقیه به اشتراک بگذارم از تو متشکرم.

موارد دیگر