۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-76 روژین ناصری

 1. پدرم: خدایا به خاطر حضور پدرم در زندگیم، شیوه نیایشش به درگاه تو، و راز و نیازش با تو سپاسگزارم چرا که همه آنها سبب شدند بدانم خدایی هست.
 2. پی بردن به حضور خداوند: خدایا از اینکه به من فهماندی هستی و نیازهای من را تأمین میکنی سپاسگزارم.
 3. پاسخ ندادن خداوند به خواسته هایم برای سالها: خدایا از اینکه به من فرصت دادی خودم را محک بزنم و نشان دهم که غیر از در تو سراغ در دیگری نخواهم رفت، سپاسگزارم. خدایا از اینکه دلیل پاسخ ندادنت را دانستم سپاسگزارم.
 4. طالب عشق بودن: خدایا به خاطر این طلب که سبب شده است زندگیم بیهوده نباشد سپاسگزارم.
 5. اعتماد به نفس و پشتکار: خدایا به خاطر این فضائلی که به من عطا کردی و سبب شدند تا مجدداً ارتباط با تو را حس کنم سپاسگزارم.
 6. ایمان به خدا: خدایا از اینکه به من ایمانی دادی که سبب شد از درت روی نتابم و تو هم من را به حضور اساتید معنوی رساندی سپاسگزارم.
 7. اساتید معنوی: خدایا به خاطر این موهبت که انگیزه حیاطم، حرکتم، نفس کشیدنم و شادیم هست از تو سپاسگزارم.
 8. دکتر حقیقت: خدایا از اینکه به واسطه حضور ایشان مهندس کامپیوتر شدم و با عرفان و شادی آشنا شدم سپاسگزارم.
 9. دکتر بهادری نژاد: خدایا از اینکه در زندگی به من فرصت دادی با ایشان و کارهای ارزنده شان آشنا گردم و مهمتر از همه هفته ای سه بار از حضورشان بهره ببرم سپاسگزارم.
 10. خانم شیرازی: خدایا از اینکه به من فرصت دادی با بانویی آشنا گردم که از لحظه لحظه بودنشان در محضر استاد لذت می برند و زندگیشان را صرف رضایت استاد می کنند سپاسگزارم.
 11. مادرم: خدایا به خاطر حضور مادرم که از بزرگترین معلمان دانشگاه زندگیم هست و دروسش را با عشق به من می آموزد سپاسگزارم.
 12. معلمان دانشگاه زندگی: خدایا برای همه معلمان دانشگاه زندگی که هرکدام سبب رشد و شکوفایی من شده اند سپاسگزارم.
 13. بی نیازی مادی: خدایا به خاطر این حس ارزشمند از تو سپاسگزارم.
 14. شادیکده: خدایا از اینکه به واسطه این مکتب به آسانی و با بهترین روش فضائل اخلاقی را کسب می کنم و به شادی عمیق دراز مدت دست می یابم سپاسگزارم.
 15. همه چیز در جای خودش است: خدایا از اینکه به واسطه اساتید معنوی ام درک کردم که هر چیز در مناسب ترین زمان و مکان ممکن رخ می دهد سپاسگزارم.
 16. سپاسگزاری: خدایا از اینکه آموختم سپاسگزار تو باشم سپاسگزارم.
 17. سلامتی خودم و دیگران: خدایا از اینکه به اهمیت سلامتی خودم و دیگران پی بردم و به خاطر آن شاد هستم سپاسگزارم.
 18. رزق و روزی که به من و دیگران عطا شده است: خدایا از اینکه از رزق و روزی که به من و دیگران عطا کرده ای شاد هستم سپاسگزارم.
 19. شادی در درون من است: خدایا از اینکه پی بردم شادی درون من است و دیگران آینه من هستند سپاسگزارم.
 20. همه انسان ها تجلیات زیبا و منحصر به فرد خدا هستند:خدایا از اینکه دیگران را تجلیات زیبا و منحصر به فرد تو می دانم سپاسگزارم.

موارد دیگر