۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-24 مائده خواجویان

 1. خداوندا بخاطر این که اساتید بزرگواری همچون جناب آقای دکتر بهادری نژاد و جناب آقای دکتر حقیقت و سرکار خانم مهندس الهام شیرازی را در زندگی من قرار دادی از تو بی نهایت سپاسگزارم.
 2. ای خدای مهربان برای اینکه به من پدر و مادری مهربان و زحمت کش عطا فرموده ای از تو بی نهایت سپاسگزارم.
 3. ای خدای مهربان برای داشتن همسری مهربان و دلسوز در کنارم از تو بی نهایت سپاسگزارم.
 4. ای خدای مهربان برای داشتن نعمت سلامتی در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 5. ای خدای مهربانم برای داشتن دوستان و خانواده و اقوامی بسیار مهربان در کنارم از تو سپاسگزارم.
 6. ای خدای مهربانم از تو سپاسگزارم که به من فرصت تحصیل عطا نمودی تا بتوانم از طریق آن شغلی مناسب و موقعیت اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کنم.
 7. ای خداوند مهربانم برای اعطای دست و پاهایی سالم از تو سپاسگزارم چرا که از طریق آن ها خیلی راحت تر می توانم به امور زندگی ام بپردازم.
 8. خداوندا بخاطر داشتن حس بویایی ام از تو سپاسگزارم چرا که می توانم بوی طبیعت و باران و بوی آغوش پر مهر عزیزانم را احساس کنم.
 9. خداوندا بخاطر داشتن چشم هایی سالم از تو سپاسگزارم چرا که با آن می توانم زیبایی های دنیا و طبیعت و چهره ی عزیزانم را مشاهده کنم و عاشق تر شوم.
 10. خداوندا برای قرار دادن من در این قسمت از تاریخ و در کشور ایران و شهر تهران از تو متشکرم چرا که در غیر اینصورت هیچگاه افتخار آشنایی با اساتید بزرگوارم را پیدا نمی کردم.
 11. خداوندا برای داشتن خانه و سرپناهی خوب و امن و رفاه مالی از تو متشکرم.
 12. خداوندا برای داشتن انگشتانی سالم از تو سپاسگزارم زیرا بدون وجود آن ها نمی توانستم موسیقی بنوازم و هیچ کدام از فعالیت های روزانه ام را انجام بدهم.
 13. خداوندا بخاطر وجود بیماری ام از تو سپاسگزارم زیرا بدون وجود آن به سطح آگاهی چه بسا اندک امروزم دست نمی یافتم.
 14. خداوندا تو را شکر که سرعت رشد سلول های بدنم و عملکرد آنها بسیار متناسب و هماهنگ با سایر اعضای بدنم می باشند.
 15. خداوندا از تو سپاسگزارم که همیشه در کنار من هستی و هیچ گاه مرا به حال خود رها نکرد ه ای.

موارد دیگر