۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-31 محمدرضا روشنی

 1. خدایا به خاطر اینکه مسلمان هستم و عشق به پیغمبر و اهل بیت به خصوص امام حسین (ع) را در دل دارم از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر اینکه سعادت شاگردی استاد مهدی بهادری نژاد را دارم از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر آشنایی با دکتر ابولفضل حقیقت و خانم مهندس الهام شیرازی که تأثیر زیادی بر من گذاشتند از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر سعادت برنامه نویسی سایت شادیکده که به لطف استاد بزرگوارم نصیبم شده از تو متشکرم،
 5. خدایا از اینکه عشق به همسر ، مادر، دخترم و خانواده ام را در دل دارم از تو متشکرم،
 6. خدایا از اینکه مسیر زندگیم را طوری قرار دادی که من تو را بهتر بشناسم از تو متشکرم،
 7. خدایا از اینکه من فارسی صحبت می کنم و اشعار بزرگانی مثل حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، نظامی و عطار را درک می کنم از تو متشکرم،
 8. خدایا از اینکه به من راهم را نشان دادی و به من قدرت حرکت در مسیر درست را میدهی از تو متشکرم،
 9. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من هوش و کنجکاوی خوبی دادی از تو متشکرم،
 10. خدایا از اینکه شغل خوب برنامه نویسی و قدرت درک و آنالیز مسائل را دادی از تو متشکرم،
 11. خدایا از اینکه به لطف تو از نظر مالی بی نیاز هستم و بهترین امکانات را برای بر آورده کردن نیاز هایم دارم از تو متشکرم،
 12. خدایا بابت نعمت درک مشکلات و سختی های زندگی و استفاده از آن ها برای رشد داده ای از تو متشکرم،
 13. خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من نعمت سلامتی دادی از تو متشکرم،
 14. خدایا از اینکه زیبایی های جنگل، دریا، باران، برف و به طور کلی کره زمین را دیده ام از تو متشکرم،
 15. خدایا از اینکه قدرت بخشیدن را به من عطا کرده ای از تو متشکرم،
 16. خدایا از اینکه دوستان عزیز و مهربانی به من عطا فرمودی از تو متشکرم،
 17. خدایا از اینکه مرا به خودم وا نگذاشتی از تو متشکرم،
 18. خدایا از اینکه آبروی مرا نگه داشتی از تو متشکرم،
 19. خدایا ا ز اینکه مرا از سختی بلایا دور نگه داشتی از تو متشکرم،
 20. خدایا از اینکه امکان شنیدن موسیقی های زیبا و لذت بردن از آن ها را دارم از تو متشکرم.

خدایا امیدوارم به لطف تو این دعای استاد بزرگوارم دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی همه ما جاری شود و « با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابیم».

موارد دیگر